31 maja br. w Sali Historii Komendy Miejskiej PSP w Elblągu, miała miejsce uroczysta zbiórka elbląskich strażaków, podczas której kpt. Łukasz Kochan, został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. W obecności Sławomira Sadowskiego – Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego, nominację wręczył st.bryg. Mirosław Hołubowicz - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP. W uroczystości wzięli udział między innymi przedstawiciele samorządów lokalnych oraz urzędów miast i gmin, reprezentanci służb mundurowych i organizacji współpracujących na co dzień z elbląską komendą.

Kpt. Łukasz Kochan ma 35 lat. Z pożarnictwem związał się już w ramach zasadniczej służby wojskowej, którą odbył w Wojskowej Straży Pożarnej 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej
im. Króla Polski Stefana Batorego. Następnie, z dniem 1 czerwca 2004 r. został mianowany funkcjonariuszem pożarnictwa w Komendzie Powiatowej  PSP w Braniewie. Sukcesywnie podwyższał swoje kwalifikacje zawodowe kolejno kończąc kursy kwalifikacyjne dla szeregowych, a następnie podoficerów PSP.

W 2008 r. ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu zdobywając tytuł technika pożarnictwa
i stopień młodszego aspiranta, zaś w 2013 r. jako absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa, a w kolejnym roku został awansowany na pierwszy stopień oficerski. Ukończył również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zdobywając
tytuł magistra.

Kpt. Łukasz Kochan ma ponad 10.letni okres służby na stanowiskach dowódczych i kierowniczych
począwszy od dowódcy zastępu, poprzez dowódcę sekcji, zastępcę dowódcy zmiany i dowódcę zmiany oraz kierownika sekcji ds. operacyjnych, aż do stanowiska naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego w Komendzie Powiatowej  PSP w Braniewie. To oficer o niemałym doświadczeniu w dowodzeniu działaniami ratowniczo-gaśniczymi, który sprawdził się również w skutecznym zarządzaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi. Cechuje go duże zaangażowanie, dobra organizacja pracy oraz umiejętność nawiązywania bezkonfliktowej współpracy.

Biorąc powyższe pod uwagę Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki, od dnia 5 maja b.r., powierzył kpt. Łukaszowi Kochanowi  pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu, zaś z dniem 1 czerwca br. powołał go na ten urząd.