Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka


Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosława Zielińskiego


Życzenia Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Leszka Suskiego


Życzenia Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Mirosława Hołubowicza