W dniu 13 listopada, na dziedzińcu zamkowym przy siedzibie Urzędu Miasta w Działdowie, odbyło się uroczyste przekazanie działdowskim strażakom zakupionego niedawno samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości 25 m. Samochód zastąpił, eksploatowany dotąd w jednostce i wysłużony już, podnośnik o wysięgu 18 m.

Podnośnik pozyskano w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009”. Kosztował 941 tys. zł. Większość środków (800 tys. zł) pochodziła z budżetu państwa, pozostałe - przekazały władze powiatu działdowskiego (75 tys. zł) oraz Miasta Działdowa(75 tys. zł).

 

W uroczystości przekazania samochodu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej i organizacji społecznych. Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego reprezentował Jacek Stawowczyk, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W przekazaniu samochodu brali również udział: Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Mirosław Rutecki, Starosta Działdowski - Marian Janicki, Burmistrz Miasta Działdowa - Bronisław Mazurkiewicz, wójtowie gmin powiatu działdowskiego, przedstawiciele samorządów, instytucji społecznych, Komendanci Gminny ZOSP RP, przedstawiciele Policji, Służby Więziennej oraz sąsiednich jednostek PSP. Samochód został poświęcony przez księdza Mirosława Owczarka – proboszcza parafii w Rybnie.

 

Samochód wykonany został przez Fabrykę Maszyn „Bumar-Koszalin” SA na podwoziu MAN-a. Oprócz zasięgu w pionie, istnieje możliwość wysięgu bocznego w celu wykonania różnorodnych czynności ratowniczych na odległość około 10 m oraz zasięg poniżej poziomu ustawienia podnośnika na głębokość około 1,5 m. Obok wysuwanego teleskopowo ramienia podnośnika, zamontowana została również rozsuwana drabina, umożliwiająca awaryjne zejście z kosza. Ostatnie ramię podnośnika jest łamane, co umożliwia sprawniejsze dotarcie do różnych elementów konstrukcyjnych budynków. W koszu podnośnika mogą przebywać łącznie 2 osoby, czyli np. ratownik i ewakuowana osoba. Z podnośnika można również podawać prądy wody i piany gaśniczej bezpośrednio do miejsca pożaru. Na ramieniu zamontowany został suchy pion, który umożliwia dostarczanie wody na wysokość 25 m, a następnie - poprzez działko wodne - do miejsca pożaru. Samochód nie posiada własnego zbiornika wodnego oraz autopompy i dlatego w tym celu konieczne jest współdziałanie z samochodem gaśniczym. Pracą podnośnika operator może kierować zarówno z podestu samochodu, jak również z kosza. Samochód wyposażony jest w wiele zabezpieczeń, co czyni pracę na nim bardzo bezpieczną. Dodatkowo wyposażony jest w aparaty oddechowe, nosze ratownicze i pilarki do drewna.

Nowy sprzęt wykorzystywany będzie przede wszystkim w ratownictwie wysokościowym przy ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji budynków oraz podczas likwidacji szkód powstałych podczas miejscowych zagrożeń, np. silnych wiatrów. Wysokość na jaką jest w stanie wysunąć się podnośnik, czyli 25 m, pozwala na dotarcie do osób zagrożonych we wszystkich budynkach na terenie miasta i powiatu. Zasięg poprzedniego podnośnika ograniczał się jedynie do 18 m.

 

W trakcie uroczystości odbyło się również ślubowanie nowo zatrudnionego w KP PSP w Działdowie, strażaka - Łukasza Szczepanika. Pięciu strażaków otrzymało również awanse na wyższe stopnie służbowe: Dariusz Żubrowski na stopień starszego ogniomistrza oraz Damian Mackiewicz, Armin Ptaszyński, Jarosław Rutecki i Paweł Szczepański - na stopień starszego strażaka.