31 marca 2016 roku na podstawie upoważnienia Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przeprowadzona została inspekcja gotowości operacyjnej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „ŻURAW Olsztyn - Ostróda”, poziomu gotowości B. Inspekcję rozpoczęto od praktycznego sprawdzenia czasu osiągania gotowości operacyjnej. Na rejon koncentracji wyznaczono plac Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, wyznaczony na jeden ze stałych rejonów koncentracji grupy. Grupa złożona z Zastępów SCDz50 i SCRt z KM PSP w Olsztynie oraz SCRt typu Mega City  i SLOp z KP PSP w Ostródzie. 

Następnie SGRT „ŻURAW” przemieściła się na miejsce przeprowadzenia praktycznej części inspekcji, która przeprowadzona została na jednym z olsztyńskich złomowisk. Pierwszym wyzwaniem przed jakim stanęła grupa „ŻURAW” było wykonanie dostępu i ewakuacja poszkodowanego z samochodu osobowego. Samochód przygnieciony był kontenerem na złom, ważącym około 12 ton. Uniesienie kontenera przygniatającego "osobówkę" zrealizowano wykorzystując możliwości pojazdu SCRt typu Mega City. Następnie uniesiony kontener zabezpieczono stemplami budowlanymi i przystąpiono do wykonywania dostępu do poszkodowanego. Wykonane czynności umożliwiły ewakuację poszkodowanego.

Drugim wyzwaniem przed jakim stanęła grupa, było wykonanie dostępu i ewakuacja poszkodowanego uwięzionego pod kontenerem. Dodatkowo przyjęto ograniczenia, że krawędź kontenera od strony podnoszenia ma zostać uniesiona na wysokość minimum 70 cm, a członkowie grupy mogą skorzystać jedynie ze sprzętu i narzędzi znajdujących się na wyposażeniu pojazdów. Natomiast same pojazdy nie mogą zostać użyte ze względu na brak dojazdu do miejsca zdarzenia. W działaniach jako narzędzia podnoszące wykorzystane zostały poduszki pneumatyczne. Aby osiągnąć założoną wysokość podnoszenia kontener ustabilizowano na drewnianych elementach, zbudowano podbudowy pod poduszki pneumatyczne i uniesiono kontener na oczekiwaną wysokość. Po ustabilizowaniu podnoszonego obiektu przeprowadzono ewakuację poszkodowanego i udzielono mu pomocy medycznej.

Przeprowadzona inspekcja, oprócz sprawdzenia gotowości SGRT „ŻURAW”, była również okazją do zebrania praktycznych doświadczeń na wypadek wystąpienia zdarzeń z kontenerami. Inspekcja pozwoliła na weryfikację przydatności posiadanego sprzętu w działaniach grupy. W trakcie części praktycznej inspekcji wyciągnięto wnioski w zakresie potrzeb doposażenia grupy w dodatkowe elementy typu: drewniane belki i podkłady, a także system podpór stabilizacji aktywnej. Wypracowane wnioski w zakresie doposażenia grupy pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa działań podejmowanych przez grupę oraz zwiększą komfort pracy strażaków.

/Opracowanie: st. kpt. Daniel Olesiński – KW PSP Olsztyn/