Medycyna ratunkowa jest młodą specjalnością. Postęp oparty na nowych badaniach jest co 5 lat publikowany w postaci wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Ostatnia edycja wytycznych została ogłoszona w grudniu 2015 r.

Ośrodek Szkoleń Ratowniczych w dniu 17.03.2016 r. zorganizował seminarium „Nowe Wytyczne European Resuscitation Council 2015”.

Seminarium cieszyło się ogromnym (ponad 150 osób) zainteresowaniem zdeklarowanych chętnych. Z największą radością informujemy, że do uczestnictwa w seminarium zgłosioa się ponad 50. strażaków, ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze z niemalże każdego powiatu w naszym województwie.

Udział w seminarium pozwolił uczestnikom zapoznać się z nowelizacją Wytycznych. W trakcie spotkania zostały omówione najważniejsze zmiany w dziedzinach: pierwsza pomoc i automatyczna defibrylacja zewnętrzna, zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i dzieci, współpraca w zespole, stany zagrożenia życia i ostre zespoły wieńcowe, resuscytacja w przypadkach szczególnych. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie odbycia seminarium, a dodatkowo ratownicy medyczny otrzymali 5 punktów edukacyjnych.

Tak duże zainteresowanie seminarium skłoniło nas do organizacji drugiej edycji, która odbędzie się 15.04.2016. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

/Opracowanie: sekc. Krzysztof Maczulski - KW PSP Olsztyn/