W 2015 r. w województwie warmińsko-mazurskim doszło do 2761 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 38% wszystkich pożarów zarejestrowanych przez strażaków. Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw. W działaniach brało udział 4526 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Najwięcej tego typu pożarów zanotowaliśmy w marcu i kwietniu. Do 23 marca tego roku strażacy gasili już 199 pożarów tego typu. W wyniku pożarów traw w 2015 r. w naszym województwie zginęła 1 osoba, 6 osób zostało rannych.

czytaj więcej

zdjęcia z archiwum komend miejskich i powiatowych PSP województwa warmińsko-mazurskiego