22 marca 2016 r. w sali konferencyjnej KW PSP w Olsztynie odbyło się spotkanie zespołu roboczego ds. programu „Zgaś ryzyko”. Celem spotkania była wymiana doświadczeń dotycząca realizowanych przedsięwzięć w ramach szeroko rozumianej edukacji prewencyjnej, edukacji dla bezpieczeństwa, oraz omówienie kierunków dalszych działań.

W trakcie spotkania przedstawiciele komend powiatowych i miejskich zaprezentowali dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne komendy w ramach programu. Zaprezentowano również założenia oraz wstępne prace, których zwieńczeniem ma być przygotowanie sal edukacyjnych, tzw. "ogników" w KM PSP w Elblągu oraz w KP PSP w Ełku.

W trakcie spotkania przedstawiono również wstępnie przygotowane programy edukacyjne przygotowane dla dzieci oraz propozycje źródeł finansowania projektów w województwie.

/Opracowanie: mł.bryg.Krzysztof Pardo - KW PSP Olsztyn/