5 marca 2016 r. w sali konferencyjnej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Ełku, PSP z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosława Zielińskiego,  Komendanta Głównego PSP – st. bryg. Leszka Suskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Artura Chojeckiego, parlamentarzystów oraz kadry kierowniczej PSP woj. warmińsko-mazurskiego, odbyła się uroczystość powołania st. bryg. Mirosława Hołubowicza na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego.

St. bryg. Mirosław Hołubowicz ukończył w roku 1986 studia dzienne magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej  w Warszawie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prawo administracyjne) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej  w Warszawie.  

Służbę w pożarnictwie  rozpoczął po ukończeniu studiów II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Pierwszą jednostką, w której służył, był Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego w Wałbrzychu, gdzie pełnił funkcję wykładowcy. W następnym roku przeniesiony został do służby w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Ełku -  najpierw na stanowisko wykładowcy, a następnie komendanta.  W 1992 roku został powołany na stanowisko komendanta rejonowego, a następnie powiatowego PSP w Ełku.  W tym okresie budował pozycję i dorobek podległej jednostki. Efektem tego były m.in. zorganizowanie  jednego  z kilku w województwie centrów powiadamiania ratunkowego, remont siedziby komendy i rozbudowa jednostki ratowniczo-gaśniczej. Czas kierowania ełcką komendą to również doskonale układająca się współpraca z lokalnymi władzami, instytucjami i szkołami. W tym okresie powstało wiele inicjatyw służących bezpieczeństwu, a także rozwojowi ratownictwa medycznego. Przez 21 lat kierowania komendą powiatową st. bryg. Mirosław Hołubowicz zdobył duże doświadczenie w zakresie organizacji służby i zarządzania ochroną przeciwpożarową.

W 2013 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nadzorując  realizację zadań logistycznych.

/Tekst - mł. bryg. Krzysztof Pardo, zdjęcia - kpt. Jarosław Pieszko - KP PSP Ełk/