W dniu 27 lutego 2016 r. odbyło się przekazanie nowego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością:

- Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego;

- dh Józef Maciejewski - Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie;

- dh Grzegorz Matczyński – Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie;

- bryg. Michał Kamieniecki – p.o. Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie;

- bryg. Zbigniew Borys - Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie;

- mł. insp. Dariusz Ślęzak – p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie;

- Michał Krasiński - Wicestarosta Kętrzyński;

- Marek Janiszewski – Burmistrza Reszla;

- Beata Subocz - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu wraz z liczną reprezentacją Radnych;

- Paweł Bobrowski – Wójt gminy Kętrzyn;

- delegacje strażaków ochotników z całego powiatu;

- mieszkańcy Reszla i okolic;

- sympatycy i przyjaciele naszej strażackiej formacji.

Oficjalna uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego, meldunku i przeglądu pododdziału strażackiego. Następnie Burmistrz Reszla Marek Janiszewski symbolicznym aktem przekazał nowy strażacki samochód wraz z kluczykami, które odebrał dh Mariusz Czajkowski – Naczelnik OSP Reszel. Sprawność nowego wozu sprawdził kierowca dh Zbigniew Zalewski, a ręka ks. Krzysztofa nie żałowała święconej wody.

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz Reszla Marek Janiszewski omówili jak wyglądał od strony formalnej cały proces związany z zakupem nowego pojazdu i jak wzrośnie dzięki temu gotowość operacyjno – techniczna jednostki OSP Reszel. O tej gotowości strażaków ochotników wspominali również komendanci PSP bryg. Michał Kamieniecki i bryg. Zbigniew Borys.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie symbolicznych pamiątek osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego, że od dziś strażacy ochotnicy mogą jeździć do działań ratowniczo – gaśniczych nowym pojazdem.

Następnie Naczelnik OSP dh Mariusz Czajkowski mógł zaprezentować walory techniczne nowego strażackiego pojazdu. Szczególne zainteresowanie wzbudził ten pokaz wśród Radnych oraz mieszkańców Reszla.

 

Nowoczesny samochód pożarniczy OSP Reszel to fabrycznie nowy wóz na podwoziu Man z napędem 4X4, terenowy, z silnikiem wysokoprężnym, systemem ABS, ze zbiornikiem wodnym 2500 litrów i zbiornikiem na środek pianotwórczy, kabiną wyposażoną w klimatyzację i specjalne uchwyty na aparaty oddechowe. Samochodem do akcji ratowniczo – gaśniczych może być przewożonych łącznie 6 strażaków.

 

Dodatkowo na wyposażeniu pojazdu znajdują się m.in:

- autopompa pożarnicza;

- linia wysokociśnieniowa tzw. szybkiego natarcia o dł. 60 m na specjalnym zwijadle;

- agregat prądotwórczy;

- hydrauliczny zestaw do ratownictwa z agregatem i przewodami zakończonymi szybkozłączami;

- działko wodno – pianowe;

- radiotelefon samochodowy dostosowany do użytkowania w sieci łączności MSWiA;

- deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy i pasami stabilizującymi;

- torba medyczna PSP R1 wyposażona w odpowiedni sprzęt i środki do prowadzenia działań medycznych przez strażaków ochotników;

- wentylator oddymiający;

- wyciągarka samochodowa;

- reflektor pogorzeliskowy;

- wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami;

- specjalne szuflady, wysuwane tace i skrytki i półki na cały sprzęt rat.- gaśniczy;

Strażacy realizują szereg zadań ratowniczych, ale, aby prawidłowo i skutecznie nieść pomoc i ratunek musimy posiadać odpowiedni sprzęt, a ten z kolei musi charakteryzować się wysokim standardem i niezawodnością, musi spełniać odpowiednie wymogi i liczne atesty dopuszczające do użytkowania w ochronie ppoż. Te zaostrzone wymogi oraz zalecenia są jak najbardziej słuszne i zrozumiałe, chodzi przecież o bezpieczeństwo ratowanych oraz strażaków – ratowników, którzy niosąc pomoc poszkodowanym, ratując innych sami również muszą być odpowiednio zabezpieczeni.

Bezpieczeństwo kosztuje, strażacki sprzęt również.

Nowy pojazd strażaków z Reszla kosztował 716 040 zł.

Do przysłowiowej zrzutki na to strażackie cacko przyłączyli się: Komenda Główna PSP; Zarząd Oddziału Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie; Urząd Marszałkowski w Olsztynie; Miasto i Gmina Reszel; Rema S.A w Reszlu, Nadleśnictwo Mrągowo, Nadleśnictwo Srokowo, Bank Spółdzielczy w Reszlu i Tomasz Jabłoński z Reszla.

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Reszla Marek Janiszewski oraz Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie bryg. Zbigniew Borys jeszcze raz wyrazili szczere podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania sprzętu, podkreślając jednocześnie fakt zrozumienia przez nich istoty funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej.

 

Przekazał: mł. bryg. Szymon Sapieha