29 lutego 2016 r. odbyła się uroczystość  pożegnania odchodzących na emeryturę pracowników KW PSP w Olsztynie: asp. sztab. Gabrieli Engiel pełniącej funkcję kierownika sekcji ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy i spraw obronnych oraz Pana Sergiusza Sawczuka, który w tej sekcji realizował sprawy obronne.

W trakcie spotkania p.o. Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Michał Kamieniecki wraz z st. bryg. Mirosławem Hołubowiczem, przytoczyli przebieg pracy i służby odchodzących na emeryturę, składając podziękowania za wzorowo prowadzone zadania, życząc jednocześnie aktywnego wypoczynku i wiele zdrowia na zasłużonej emeryturze.

Nie zabrakło również życzeń od pracowników komendy, którzy licznie przybyli na spotkanie.

Asp. sztab. Gabriela Engiel pracę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych rozpoczęła 1 lutego 1980 r. na stanowisku referentki w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego KWSP.  Jej trud, praca i poświęcenie zaowocowały mianowaniem na funkcjonariusza pożarnictwa 1 września 1986 r. a także przejściem do służby organizacyjnej. W swojej długoletniej służbie pełniła m.in. funkcje: starszego technika w wydziale planowania operacyjnego, stanowisko kierownika sekcji – pełnomocnika ochrony  informacji niejawnych. Od 1 października 2008 r. do chwili obecnej asp. Gabriela Engiel była kierownikiem sekcji ochrony informacji niejawnych, bhp i spraw obronnych w KW PSP w Olsztynie. Wielokrotnie była nagradzana i odznaczana, m.in.: Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Sergiusz Sawczuk, przepracował w Komendzie Wojewódzkiej 16 lat, realizując sprawy obronne. Wcześniej, przez 33 lata pełnił zawodową służbę wojskową.  Był pułkownikiem Wojska Polskiego. W trakcie swojej pracy w KW PSP w Olsztynie współdziałał z kierownikami komórek organizacyjnych, organami wojskowymi i rządowymi w zakresie realizacji i planowania procesu mobilizacyjnego. Organizował i prowadził odprawy szkoleniowe z kierowniczą kadrą KW PSP i pracownikami prowadzącymi sprawy obronne w podległych jednostkach organizacyjnych PSP. Odznaczony został Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

 

/Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Pardo – KW PSP Olsztyn/