27 stycznia 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. warmińsko-mazurskiego podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej naszego województwa w roku 2015.

W uroczystości wzięli udział m.in.:

  • bryg.  Marek Jasiński - zastępca Komendanta Głównego PSP,
  • Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
  • Stanisław Mikulak - członek Zarządu Głównego ZOSP RP 

oraz szefowie służb i instytucji współpracujących z PSP, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele związków zawodowych pożarnictwa oraz funkcjonariusze i pracownicy PSP.

Gości przywitał p.o.Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Mirosław Hołubowicz, który szczegółowo przedstawił zadania realizowane w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku w województwie warmińsko-mazurskim.
Podczas spotkania, za szczególne osiągnięcia w służbie, w tym za skuteczność i inicjatywę w realizacji zadań ustawowych, nagrodami pieniężnymi Ministra SWiA wyróżnieni zostali:
1.    st. kpt. Łukasz Godlewski z KW PSP w Olsztynie,
2.    asp. Waldemar Borek z KP PSP w Iławie,
3.    st. ogn. Dariusz Brzeski z KP PSP w Braniewie,
4.    mł. ogn. Bartłomiej Chilmanowicz z KP PSP w Bartoszycach. W roku 2015 jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego zarejestrowały 19 467 zdarzeń (w 2014 roku – 16 895), w tym:
•    7 156 pożarów – co stanowi 36,76 % ogólnej liczby zdarzeń,
•    11 411 miejscowych zagrożeń – 58,62 %,
•    900 alarmów fałszywych – 4,62 %.
Nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 2572, tj. o 15,22 % w porównaniu z rokiem 2014. W poszczególnych kategoriach zdarzeń nastąpiły zmiany w stosunku do roku 2014:
•    wzrost ilości pożarów o 635, tj. o 9,74 %,
•    wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 1 825, tj. o 19,04 %
•    wzrost ilości alarmów fałszywych o 112, tj. o 14,21 %. W 2015 roku w 19 467 zdarzeniach ranne zostały 2603 osoby, natomiast 223 osoby to ofiary śmiertelne. W 2015 r. straż pożarna interweniowała na terenie województwa średnio, co 27 minut, a w zależności od rodzaju interwencji strażacy wyjeżdżali:
•    do pożaru                               – co 73 min,
•    do miejscowego zagrożenia      – co 46 min,
•    do alarmu fałszywego              – co 10 godzin. /Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Pardo, zdjęcia: Ryszard Ołów – KW PSP Olsztyn/