W piątek, 15 stycznia w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie odbyła się uroczystość pożegnania ze sztandarem i zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP  - st. bryg. Tomasza Lackiego. Uroczysta zbiórka odbyła się w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie w obecności pełniącego obowiązki Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Mirosława Hołubowicza.

St. bryg. Tomasz Lacki pożegnał się ze sztandarem, a następnie  złożył meldunek o zdaniu obowiązków komendanta powiatowego pełniącemu obowiązki Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Mirosławowi Hołubowiczowi. Pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego powierzono mł. bryg. Pawłowi Mickiewiczowi. W uroczystości wzięli udział m. in.:

  • Starosta Węgorzewska - Halina Faj,
  • Burmistrza Węgorzewa - Krzysztof Piwowarczyk,
  • Przewodniczący Rady Powiatu Węgorzewskiego - Maciej Zmitrowicz,
  • Wójtowie Gmin powiatu węgorzewskiego,
  • Komendanci powiatowi PSP z powiatów ościennych,
  • Przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa,
  • Przedstawiciele instytucji współpracujących z Komendą Powiatową PSP w Węgorzewie.

St. bryg. Tomasz Lacki rozpoczął służbę w straży pożarnej w 1985 roku. Początek służby to czas studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Kończąc studia w SGSP w 1990 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz pierwszy stopień oficerski. Po ukończeniu studiów rozpoczął służbę w swoim rodzinnym Ełku w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej, zajmując tam kolejne oficerskie stanowiska, między innymi zastępcy naczelnika wydziału ds. kontrolno–rozpoznawczych i zastępcy komendanta powiatowego.

W okresie 30.letniej służby był odznaczony wieloma medalami, w tym:

  • Brązowym Krzyżem Zasługi.
  • Srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.
  • Złotym medalem „ Za zasługi dla pożarnictwa”. 

Pełniąc służbę w Państwowej Straży Pożarnej podnosił swoje kwalifikacje. Ukończył studia podyplomowe w zakresie BHP, studia podyplomowe w SGSP o kierunku zapobieganie pożarom i awariom oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną administracji publicznej. St. bryg. Tomasz Lacki szczególnie interesował się ratownictwem wysokościowym i w tym kierunku również posiadał uprawnienia. Z dniem 1 lutego 2007 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie.

W trakcie tej 9.letniej służby w Węgorzewie dbał o właściwą realizację naszej strażackiej misji, którą jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W tym czasie doprowadził do utworzenia specjalistycznej grupy ratownictwa wodno–nurkowego i doposażenia tej grupy w specjalistyczny sprzęt. Dzięki działaniom st. bryg. Tomasza Lackiego prawie 100 % stanu załogi z KP PSP w Węgorzewie posiada uprawnienia stermotorzysty.

Działając ramię w ramię z Panią Starostą doprowadził do doposażenia węgorzewskiej komendy w nowoczesną łódź hybrydową oraz samochód podnośnik. Wspólnie z samorządami gminnymi i samorządem powiatowym, przy wsparciu Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, zrealizował wiele założonych celów i inwestycji.

/opracowanie: asp.Tomasz Grunwald - KP PSP Węgorzewo/