Z dniem 6 stycznia 2016 r. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Suski powierzył pełnienie obowiązków warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. mgr. inż. Mirosławowi Hołubowiczowi, dotychczasowemu zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP.