We wtorek, 5 stycznia 2016 r. odbyła się uroczystość pożegnania ze sztandarem odchodzącego ze służby st. bryg. Mirosława Ruteckiego - Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Był on przez ostatnie dwa lata komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, a wcześniej od 1 lipca 2009 r. zastępcą Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

Uroczyste pożegnanie ze sztandarem odbyło się  podczas apelu z udziałem zastępcy komendanta głównego PSP, bryg. Marka Jasińskiego. Po odczytaniu decyzji o odwołaniu ze stanowiska komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Mirosław Rutecki pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie oraz złożył meldunek o zdaniu obowiązków Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Na zakończenie apelu Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa PSP przedefiladowała przed trybuną honorową, po czym st. bryg. Mirosław Rutecki przeszedł pod szpalerem przygotowanym przez strażaków z jrg 1 i jrg 2 KM PSP w Olsztynie.

Druga część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej KM PSP w Olsztynie, gdzie miały miejsce przemówienia okolicznościowe i podziękowania.

Na uroczystość przybyli m.in.:

- Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski,

- Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa,

- prof. Ryszard Górecki – Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,

- dh Józef Maciejewski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie,

- szefowie oraz przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z PSP.

St. bryg. Mirosław Rutecki swoją karierę rozpoczął 34 lata temu, wstępując w 1982 r. jako słuchacz-podchorąży do SGSP w Warszawie. Po studiach ukończonych z wyróżnieniem, w roku 1987 podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Mławie na stanowisku oficera ds. operacyjno-szkoleniowych. Naukę kontynuował w studiu Ochrony Środowiska i Ekologii w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku oraz w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. W listopadzie 1992 r. został Komendantem Rejonowym PSP w Mławie. Kierował mławską komendą do 2009 r., kiedy to w lipcu powołany został na stanowisko Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Od 1 listopada 2013 r. pełnił funkcję Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Jako komendant powiatowy w Mławie dowodził wieloma akcjami, podczas których zlikwidowano zagrożenia dla życia i mienia znacznych rozmiarów, w czasie których jego działanie i podjęte decyzje spowodowały uratowanie życia wielu osób oraz mienia. Jako zastępca komendanta wojewódzkiego PSP m.in. uczestniczył w 2009 r. w działaniach przeciwpowodziowych na terenie Żuław Elbląskich.

Od początku swojej kariery zawodowej angażował się czynnie w proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poziomu pracy strażaków, wiele czasu poświęcając na prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego w szkołach i innych placówkach dydaktycznych, jak również na szkoleniach doskonalących i kursowych PSP i OSP.

W sposób wysoce skuteczny koordynował działania na rzecz usprzętowienia i wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP i OSP. Dzięki jego staraniom i prawidłowej współpracy z administracją rządową i samorządową w naszym województwie, podległe jednostki PSP oraz jednostki OSP uzyskały nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt ochrony osobistej. Dzięki jego zaangażowaniu oraz osobistemu wkładowi pracy województwo warmińsko-mazurskie w 3 ostatnich latach pozyskało 41 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzęt specjalistyczny o wartości ponad 24 mln zł. Również z jego inicjatywy i dzięki m.in. jego staraniom KW PSP Olsztyn realizowała w ostatnich latach wiele zadań inwestycyjno-budowlanych, m.in.: budowa Centrum Ratownictwa Wodnego przy Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie, termomodernizacja budynków komendy wojewódzkiej i podległych komend, budowa bazy kontenerowej przy KM PSP w Olsztynie, modernizacja komory ogniowej i komory dymowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

St. bryg. Mirosław Rutecki jest wieloletnim członkiem OSP, do której wstąpił w 1987 r. Pełnił w niej funkcje, m.in. członka Zarządu Oddz. Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego, wiceprezesa, ZOP ZOSP RP w Mławie. Obecnie jest  członkiem prezydium Zarządu Oddz. Wojewódzkiego ZOSP RP woj. warmińsko-mazurskiego. Jest także członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża, w którym sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu rejonowego PCK w Mławie oraz był członkiem Rady Społecznej SPZOZ MSW w Olsztynie.

Za swoją wieloletnią służbę  był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał m.in.:

- Złoty Krzyż Zasługi,

- Złotą Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

- Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju,

- Odznakę Honorową za „Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej” 

- Złoty Znak Związku OSP RP,

- Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego,

- Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,

- Odznakę Honorową za Zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Ponadto wielokrotnie wyróżniany był odznaczeniami i medalami innych służb ratowniczych, instytucji i organizacji.

/tekst: mł.bryg. Robert Fliciński, zdjęcia: Ryszard Ołów - KW PSP Olsztyn/