30 grudnia 2015 r. odbyła się XIII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, podczas której odznaczony został Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Mirosław Rutecki.

W uroczystej części posiedzenia sejmiku województwa zaplanowano cały blok pożegnań i powitań osób zajmujących ważne stanowiska w administracji rządowej i w samorządzie województwa. Jako pierwszego radni pożegnali st. bryg. Mirosława Ruteckiego, Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który po 34.latach służby zdecydował się na odejście, z dniem 5 stycznia 2016 r., na emeryturę. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa, Piotr Żuchowski odznaczyli komendanta wojewódzkiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dalszej części m.in. pożegnano byłego wojewodę Pana Mariana Podziewskiego oraz  przywitani przez radnych zostali nowi przedstawiciele rządu w terenie: wojewoda, Pan Artur Chojecki oraz wicewojewoda, Pan Sławomir Sadowisk.
Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżnia Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego bądź na wniosek organów jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego, organizacji społecznych i kultury. Podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego następuje po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zdjecia i relacja z uroczystości dzięki https://www.olsztyn24.com/news/27147-budzet-na-przyszly-rok-pozegnania-i-powitania-zdominowaly-xiii-sesje-sejmiku.html