21 grudnia 2015 r. na placu jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Olsztynie odbyła się uroczystość oddania do użytku obiektu Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego, przekazania samochodów pożarniczych oraz włączenia pięciu jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

Jednostki, które decyzją Komendanta Głównego PSP zostały włączone do ksrg to:

  • OSP Jędrychowo, pow. braniewski,
  • OSP Kamionki, pow. giżycki,
  • OSP Szestno, pow. mrągowski,
  • OSP Waplewo, pow. olsztyński,
  • OSP Radostowo, pow. olsztyński.

Po uroczystym wręczeniu Decyzji Komendanta Głównego PSP nastąpiło symboliczne oddanie do użytkowania nowo wybudowanego obiektu Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego oraz placu manewrowego. Przecięcia wstęgi dokonali: komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Rutecki, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, przedstawiciel wojewody warmińsko-mazurskiego Janusz Bazydło, komendant miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński, przedstawiciel starosty olsztyńskiego Zbigniew Załuski.

Podczas uroczystości przekazano również pojazdy zakupione dla jednostek organizacyjnych PSP na terenie województwa: autobus do przewozu ratowników – Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie, średni samochód ratownictwa wysokościowego – KM PSP w Olsztynie, 10 pojazdów lekkich kwatermistrzowskich otrzymały komendy z Olsztyna, Bartoszyc, Działdowa, Iławy, Kętrzyna, Lidzbarka Warm., Olecka, Szczytna, Węgorzewa oraz Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie, mikrobusy otrzymały komendy z Olsztyna i Pisza.

W uroczystości uczestniczyli również komendanci miejscy i powiatowi PSP, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z PSP, strażackich organizacji związków zawodowych, członkowie jednostek OSP oraz strażacy i pracownicy cywilni PSP.

/Opracował: mł.bryg. Krzysztof Pardo - KW PSP Olsztyn/