W dniach 30 września-2 października 2015 roku w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim odbyły się Krajowe Ćwiczenia Ratownicze "Mazury 2015". Głównym celem ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania modułów Państwowej Straży Pożarnej do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów (GFFFV) przy działaniach ratowniczych poza granicami państwa oraz sprawdzenie przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań długotrwałych.

Plan ćwiczeń przewidywał działania ratowniczo-gaśnicze na terenie wirtualnego państwa o nazwie "Poligorjenie", gdzie od dłuższego czasu występowały upały (powyżej 350C). Niemalże na całym obszarze leśnym występował najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W związku z bardzo dużą liczbą zdarzeń, lokalne władze poprosiły kraje sąsiednie o pomoc ze względu na fakt, że działania we własnym zakresie coraz bardziej stawały się nieskuteczne.

W trakcie ćwiczeń odbyły się następujące epizody:

  • przekroczenie modułami symulowanej granicy państwowej z zachowaniem wszelkich procedur we współpracy z przedstawicielami Straży Granicznej i Służby Celnej;

  • budowa i utrzymanie obozowisk na czas trwania ćwiczeń na bazie namiotów i kontenerów sanitarnych;

  • sprawienie najbardziej efektywnego systemu dostarczania wody na określoną odległość - ok. 1,5 km w terenie leśnym;

  • pokonanie trudności wyznaczonej drogi dojazdowej przez pojazdy wszystkich modułów gaśniczych;

  • udzielenie pomocy w ramach obowiązków państwa gospodarza (HNS), poprzez ugaszenie pożaru środków transportu sił alianckich;

  • ugaszenie pożaru średniego budynku mieszkalnego;

  • przeprowadzenie akcji gaśniczej pozorowanego pożaru ściółki leśnej o dużej powierzchni przez utworzony doraźnie związek taktyczny składający się z sił i środków trzech modułów GFFFV;

Działania trwały nieprzerwanie przez 24 godziny.

W ćwiczeniach uczestniczyło 57 pojazdów i 191 strażaków z kraju:

  • Moduł GFFFV Olsztyn 19 pojazdów 63 strażaków,

  • Moduł GFFFV Białystok 20 pojazdów, 65 strażaków,

  • Moduł GFFFV Kraków 18 pojazdów, 63 strażaków,

 oraz zastępy gaśnicze z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

/tekst, zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Pardo, zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Jankowski  - KW PSP Olsztyn/

fotoGaleria zdjęć z ćwiczeń "Mazury 2015"