Wyjątkowy jubileusz obchodził dzisiaj st. bryg. Mirosław Hołubowicz - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendata Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Z okazji 35.lecia służby otrzymał on list gratulacyjny oraz okolicznościowy upominek z rąk st. bryg. Mirosława Ruteckiego - Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Z okazji 35.lecia służby, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej, pogratulował tak wyjątkowego jubileuszu przypominając jednocześnie przebieg pełnionej przez st. bryg. Mirosława Hołubowicza służby. St. bryg. Mirosław Hołubowicz na co dzień odpowiada za sprawy logistyczne. Były również słowa uznania oraz życzenia jeszcze wielu  jubileuszy, szerokich perspektyw rozwoju oraz spełnienia planów i zamierzeń nakreślonych na najbliższe lata pracy. Przyłączając się do życzeń życzymy Jubilatowi dużo zdrowia, zadowolenia z pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.