W dniu 4 września w godz. 9.00 - 14.00 w Olsztynie przy ul.Parkowej odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem "Tent 2015" dla sił i środków Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego przewidzianych do realizacji zabezpieczenia kwatermistrzowsko-logistycznego w oparciu o Pluton Logistyczny "Prowiant" oraz Pakiety Zabezpieczenia Logistycznego (PZL), w których skład wchodzą: namiot pneumatyczny, oświetlenie, agregat prądotwórczy, nagrzewnice oraz łóżka polowe ze śpiworami dla 10 osób.

Były to pierwsze tego typu ćwiczenia, których celem było doskonalenie funkcjonowania wybranych sił i środków pod względem logistycznym i organizacyjnym do zabezpieczenia logistycznego długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych, w szczególności:

  • sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia kontenerów kwatermistrzowskiego i sanitarnego;
  • sprawdzenie przygotowania plutonu ligistycznego "Prowiant" do obsługi kontenerów i urządzeń logistycznych obozowiska;
  • sprawdzenie gotowości operacyjnej i wyposażenia nowo utworzonych Pakietów Zabezpieczenia Logistycznego (PZL);
  • sprawdzenie możliwości zasilenia obozowiska z wykorzystaniem jednego agregatu prądotwórczego;
  • sprawdzenie czasu rozwijania obozowiska.

Na miejsce ćwiczeń przybył Zastępca Warmińśko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego - bryg. Michał Kamieniecki, który obserwował nasze działania.

 

Opracował:mł.bryg. Krzysztof Pardo - KW PSP Olsztyn