Uroczystość rozpoczęła się w sobotę, 25 lipca o godz. 13:00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach Mszą Św. w intencji strażaków i ich rodzin. Mszę odprawił ks. Marian Zbrojski. Po mszy delegacje zapaliły znicze na cmentarzu parafialnym przy  Kamiennej Golgocie,  jako dowód czci i szacunku dwóm miejscowym 19.letnim strażakom, którzy 12 sierpnia 1996 roku zginęli podczas akcji gaszenia pożaru rżyska – Stanisławowi Grossowi i Pawłowi Kruszewskiemu.

Następnie wszyscy udali się do Żabin, gdzie odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach. Prowadząca pododdział Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Rybnie, strażacy z jednostek OSP z Gminy Rybno oraz zaproszeni goście przemaszerowali ulicami Żabin do remizy OSP. Tam uroczystość poprowadziła druhna Jolanta Petrykowska.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki,  Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie  - dh Jacek Protas, Komendant Powiatowego PSP w Działdowie - st. bryg. Bogdan Cywiński, Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy - bryg. Mariusz Wilamowski,   Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Marian Janicki, Wójt Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski, Leśniczy Leśnictwa Grzybiny – Sławomir Skibniewski, ks. kanonik Proboszcz Parafii Koszelewy – Marian Zbrojski, ks. kanonik Dziekan – Mirosław Owczarek, radny gminy Rybno - Grzegorz Rozentalski, Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Rybna, Rumiana, Koszelew, Dębienia, Gralewa, Truszczyn, Hartowca, Grąd i Jeglii.

Na samym początku uroczystości naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach Jerzy Ruciński złożył meldunek Prezesowi  ZOW ZOSP RP dh Jackowi Protasowi. Następnie wójt – Tomasz Węgrzynowski, radny – Grzegorz Rozentalski oraz Prezes OSP Żabiny dh Piotr Nazar powitali wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi Żabiny.

Potem nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego  przez dziekana Mirosława Owczarka oraz oficjalne przekazanie auta przez Prezesa dh Jacka Protasa. W trakcie uroczystości poświęcona została także tablica upamiętniająca przekazanie placu Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach przez Urząd Gminy w Rybnie.

Podczas uroczystości nastąpiła ceremonia wręczenia medali zasłużonym strażakom przez Prezesa dh Jacka Protasa. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Tadeusz Michalski, dh Bogdan Petrykowski oraz dh Jerzy Ruciński, srebrny - dh Piotr Nazar, a brązowy - dh Krzysztof Plewa oraz dh Piotr Potorski.

Następnie wszyscy zaproszeni goście zabrali głos oraz został odczytany list gratulacyjny od prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka.  Po oficjalnej części przy sali OSP w Żabinach rozpoczął się piknik strażacki.

 Oprac.: bryg. Jan Florek – KP PSP Działdowo (w tekście wykorzystano informacje ze strony sis.rybno.pl), zdjęcia: Urząd Gminy Rybno.