W przeddzień Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie zorganizował dziś (7.05.2015 r.) w CEiK-u uroczysty koncert. Wydarzenie połączono z obchodami 70.lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Warmii i Mazurach.

W uroczystości udział wzięli m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, wicewojewoda Grażyna Kluge, wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma, kurator oświaty Grażyna Przasnyska, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Rutecki oraz druh Grzegorz Matczyński reprezentujący strażaków-ochotników z Warmii i Mazur. Gospodarzami uroczystości byli Julian Osiecki - prezes PCK na Warmii i Mazurach oraz Andrzej Karski - dyrektor okręgowy PCK w Olsztynie.

Spotkania było okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień wolontariuszom PCK oraz osobom, firmom i instytucjom wspierającym działania tej organizacji.

Na zakończenie uroczystości organizatorzy zaprosili na tort upieczony specjalnie na 70. rocznicę Polskiego Czerwonego Krzyża na Warmii i Mazurach przez cukiernię Korona.

Współpraca pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a Polskim Czerwonym Krzyżem w województwie trwa od wielu lat. Współdziałanie to prowadzone jest podczas wspólnych szkoleń oraz akcji ratowniczo-gaśniczych. Przedstawiciele olsztyńskiego PCK biorą również czynny udział w przygotowaniach pozoracji do ćwiczeń oraz wspierają straż pożarną zapewniając zabezpieczenie medyczne podczas zmagań sportowych strażaków.

Dziękując za współpracę, dziękujemy za wyróżnienie st. bryg. Mirosława Ruteckiego - Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego poprzez nadanie mu Odznaki Honorowej PCK II stopnia.

/Opracowanie na podstawie materiałów www.olsztyn24.com: mł. bryg. Krzysztof Pardo, zdjęcia: olsztyn24.com/