DSC00505W dniach 25-27 marca 2015 r. odbyła się narada szkoleniowo-służbowa funkcjonariuszy ds. operacyjnych. W pierwszym dniu szkolenia przeprowadzone zostały ćwiczenia sztabowe związane z zagrożeniem powodziowym na terenie Żuław Elbląskich. Ćwiczyło 22 funkcjonariuszy reprezentujących wszystkie powiaty województwa.

Strażacy zostali podzieleni na dwie grupy robocze, których zadaniem była organizacja pracy sztabów akcji podczas potencjalnych działań powodziowych na Wyspie Nowakowskiej, z wykorzystaniem wyposażenia kompanii odwodowych w wariancie powodziowym.

W trakcie ćwiczeń sprawdzone zostały również możliwości taktyczne nowo zakupionego sprzętu łączności, w tym: składanego masztu kewlarowego, przenośnego przemiennika oraz namiotów pneumatycznych przeznaczonych do prac sztabu. Drugiego i trzeciego dnia odbyły się zajęcia teoretyczne.

W trakcie zajęć przedstawiono m.in.: ” Analizę organizacji i funkcjonowania stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej” , omówiono przebieg wybranych akcji ratowniczo-gaśniczych, przedstawiono nowe funkcje elektronicznego planu ratowniczego, omówiono wnioski z działań jednostek ksrg podczas zagrożenia powodziowego w maju 2014 r. oraz szereg spraw bieżących. Odbyły się również szkolenia prowadzone przez psychologów PSP. W naradzie uczestniczył Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego - bryg. Michał Kamieniecki.

/Opracował: st. kpt. Krzysztof Pardo - KW PSP Olsztyn/