16 marca 2015 r. w Olsztynie, Telewizja Polska SA  zorganizowała konferencję pt.:„Wizja, Misja i Strategia Telewizji Polskiej w procesie konwergencji mediów”

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele zarządu i rady nadzorczej telewizji oraz członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także naukowcy badający nowoczesne media i dziennikarze. W odpowiedzi na zaproszenie władz TVP SA w konferencji wziął udział Komendant Główny PSP, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, któremu towarzyszył Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Mirosław Rutecki.

Tematem przewodnim konferencji była debata nad przyszłością telewizji publicznej w erze mediów interaktywnych oraz rozważania czy nowoczesne platformy internetowe, to szansa czy zagrożenie dla tradycyjnych mediów. Uczestnicy spotkania w Olsztynie rozmawiali o tym, jak najlepiej wykorzystać postęp techniczny i fakt, że internet, radio i telewizja wzajemnie się przenikają.

Obecność Komendanta Głównego PSP, Szefa Obrony Cywilnej Kraju miała celu podkreślenie znaczenia i zapoznanie się z możliwością rozwoju Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO).

RSO obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Wdrożenie projektu od 1 stycznia 2015 r. poprzedzone zostało pilotażem, który został przeprowadzony w terminie grudzień 2013 – sierpień 2014 etapami we wszystkich województwach.

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacjach telefonicznych. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.