Dnia 11 marca 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie rozpoczęły się ćwiczenia sztabowe pod kryptonimem "Depresja 2015".

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie procedur związanych z uruchamianiem i funkcjonowaniem sztabu komendanta wojewódzkiego podczas zagrożenia powodziowego na terenie Żuław Elbląskich. W godzinach wieczornych, w związku z niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi oraz gwałtownym przyborem wód, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie wprowadził na terenie województwa stan podwyższonej gotowości operacyjnej. Została sprawdzona gotowość i kompletność wyposażenia trzech kompanii odwodowych w wariancie powodziowym. Zadaniem sztabu KW PSP była organizacja działań skupiających się wokół trzech wiodących epizodów:

  • zator na moście Rzeki Cieplicówka, pomiędzy miejscowościami Kępiny Wielkie a Nowakowo, powodujący zagrożenie dla mostu;
  • rozwarstwienie wału przy moście pływającym w Nowakowie prowadzącym w konsekwencji do jego przerwania;
  • organizacja ewakuacji mieszkańców Wyspy Nowakowskiej.

Podczas działań współpracowano z jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego oraz służbami wojewody. Ćwiczenia zakończoyły się o godz. 14.00 dnia 12 marca 2015r.

/Opracował:st.kpt.Krzysztof Pardo-KW PSP Olsztyn/