01_130 października 2009 roku na placu Komendy Powiatowej PSP w Ełku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania sprzętu ratowniczego ełckim strażakom. Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Wojciech Nartowicz, dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Ełku.

  Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego ełckiej komendy i wciągnięciu flagi państwowej na maszt Dowódca uroczystości złożył meldunek Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, bryg. Janowi Słupskiemu. Po tym nastąpił przegląd pododdziałów pożarniczych i przywitanie się z Komendantem Wojewódzkim.

Na uroczystość licznie przybyli goście, m.in.:

 • Poseł na Sejm – Andrzej Orzechowski,
 • Poseł na Sejm – Wojciech Kossakowski,
 • Przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Jacek Stawoczyk,
 • Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki – bryg. Jan Słupski,
 • radny Sejmiku Warmińsko – Mazurskiego – Andrzej Zdanowski,
 • Starosta Ełcki – Krzysztof Piłat,
 • Prezydent Ełku – Tomasz Andrukiewicz,
 • Przewodniczący Rady Miasta – Waldemar Pieńkowski,
 • Przewodniczący Rady Powiatu – Leszek Sobczak,
 • Wójt Gminy Ełk – Antonii Polkowski,
 • Przewodniczący Rady Gminy ProstkiMirosław Świderski,
 • Wójt Gminy ProstkiMirosław Orłowski,
 • Przewodniczący Rady Gminy ProstkiHenryk Strojecki,
 • Wójt Gminy Kalinowo – Andrzej Bezdziecki,
 • Przewodniczący Rady Gminy Kalinowo – Mieczysław Głębocki,
 • Pani Wójt Gminy Stare JuchyEwa JurkowskaKawałko,
 • Przewodniczący Rady Gminy Stare JuchyMieczysław Pahl,
 • Komendant Powiatowy Policji w Ełku – insp. Marek Hyzopski,
 • Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień – mjr. Roman Gramza,
 • Kapelan ełckich strażaków – ks. Jan Ostrowski,
 • były Komendant Rejonowy PSP w Ełku – st. bryg. w st. spocz. Edward Januszko,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Ełku – druh Jarosław Frańczuk,
 • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Tomasz Makowski,
 • Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska – Wanda Wojnowska.

Uroczystość była także znakomitą okazją do wyróżnienia i podziękowania osobom, bez których pomocy i wsparcia nie byłoby możliwe doposażenie ełckiej Komendy w przekazany sprzęt.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Tomasz Andrukiewicz

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Wanda Wojnowska

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • Andrzej Zdanowski
 • Krzysztof Piłat
 • Antoni Polkowski

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • Bogusław Wisowaty.

Podczas uroczystości został przekazany następujący sprzęt ratowniczy:

 • Samochód specjalny z drabiną mechaniczną METZ SD-30, który został zakupiony ze środków pozyskanych z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Ełk, Starostwa Powiatowego w Ełku, Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Urzędu Gminy w Ełku. Zastąpi on 25. letni samochód marki Mercedes, użytkowany od 2003 roku.
 • Łódź aluminiowa płaskodenna SILVEREH 420 FROG z silnikiem o mocy 20 kW z konsolą sterowniczą z kierownicą, pompą zęzową, reflektorami do oświetlania pola pracy. Łódź została zakupiona ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, zaś silnik do łodzi ze środków Urzędu Miasta w Ełku.
 • Łódź wiosłowa MEWA z silnikiem zaburtowym, która została przekazana przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie do Starostwa Powiatowego w Ełku. Starosta następnie przekazał łódź w użytkowanie ełckiej komendzie.
 • Zestaw do wykrywania skażeń chemicznych zakupiony ze środków Starostwa Powiatowego w Ełku. W skład zestawu wchodzą: zestaw do wykrywania skażeń powietrza GASTEC, zestaw do wykrywania skażeń wody, mierniki wykrywające promieniowanie radiologiczne oraz pirometr i anemometr pozwalający określić zasięg skażenia.
 • Samochód specjalny kwatermistrzowski Mercedes dla OSP w Ełku, który zostanie zaadoptowany przez strażaków-ochotników na samochód ratownictwa wodno–nurkowego.

Po poświęceniu nowego sprzętu przez kapelana ełckich strażaków, ks. Jana Ostrowskiego i krótkich okolicznościowych przemówieniach przybyłych gości, Dowódca uroczystości zameldował o gotowości pododdziałów strażackich do zakończenia uroczystego apelu. Po odprowadzeniu sztandaru nadszedł czas na zapoznanie się z nowym sprzętem. Zaprezentowano również możliwości bojowe nowej drabiny mechanicznej.

Komendant Powiatowy PSP w Ełku, st. bryg. Mirosław Hołubowicz gorąco podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do pozyskania środków finansowych na zakupy sprzętu specjalistycznego. Nowy sprzęt ułatwi codzienną służbę strażakom, co przełoży się  bezpośrednio na skuteczność i szybkość działań.  Wszyscy, którzy przyczynili się do pozyskania drabiny mechanicznej zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami okolicznościowymi i statuetką samochodu pożarniczego – drabiny mechanicznej METZ 30.

foto – st. ogn. w st. spocz. Piotr Dackiewicz.

Rzecznik KP PSP w Ełku – asp. Jarosław Pieszko.