23 stycznia na placu Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie odbył się uroczysty apel. Podczas zbiórki, w obecności st. bryg. Mirosława Ruteckiego - Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej miała miejsce zmiana na stanowisku dowódcy jrg nr 1 w Ostródzie. Jednostkę opuścił, przechodząc po 32 latach pracy i służy w stan spoczynku, długoletni i zasłużony oficer, st. kp. Konrad Krajewski .

Jego miejsce zajął dotychczasowy zastępca dowódcy st. kpt. Piotr Żarkiewicz. Uroczyste przekazanie stanowiska odbyło się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym przy sztandarze jednostki ratowniczo-gaśniczej, a meldunki o zdaniu i przejęciu obowiązków przyjął Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie - mł. bryg. Tomasz Ostrowski.

St. kpt. Konrad Krajewski służbę rozpoczął w czerwcu 1989 roku na stanowisku pomocnika przodownika roty w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Następnie piastował stanowiska dyspozytora i dyżurnego operacyjnego. W 1998 roku ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu i uzyskał stopień młodszego aspiranta. W 1999 roku, po reformie administracyjnej kraju został mianowany na stanowisko kierownika sekcji a potem naczelnika wydziału  ds. kwatermistrzowsko-technicznych. W 2003 roku ukończył studia wyższe uzyskując tytuł licencjata, a 2 lata później tytuł magistra administracji. Pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana – otrzymał w 2004 roku. Od początku 2007 roku związany był z  podziałem bojowym. Najpierw jako dowódca zmiany, później zastępca dowódcy jrg aż do 2013 roku. Od 1 września 2013 roku służbę pełnił jako dowódca jrg nr 1 w Ostródzie. Wielokrotnie uczestniczył w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu, województwa i kraju. Były to znane zdarzenia takie jak: pożar Zespołu Szkół Zawodowych w Ostródzie w 1994 roku, duże pożary nieużytków i lasu (300 ha) w Gardynach w 1991 roku, pożar sklepu Blaszak w Ostródzie 1990 r., pożar stolarni w Ostróda Yacht w 2004 r., ubojni drobiu Indyk Mazury w 2013 r. czy podczas powodzi na południu Polski w 2010 roku w gminie Wilków i w Tuchowie. Odznaczony Złotym Medalem  za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

/tekst: P. Wlazłowski, zdjęcia: K. Wereda, KP PSP Ostróda/