22 stycznia w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się zorganizowana akcja honorowego oddawania krwi w ramach kolejnej edycji programu "Ognisty Ratownik-Gorąca Krew". W podstawionym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie autobusie krew oddało 54 strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ponad 24 litry krwi - jest to odpowiedź strażaków na prośbę skierowaną do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przez Dyrektor RCKiK w Olsztynie związaną z obecnie występującym niedoborem krwi.

To jedna z wielu akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanych przez straż pożarną na przełomie ostatnich kilku lat. Dziś, w trakcie uroczystego spotkania, które odbyło się o godz. 1000 w sali konferencyjnej ośrodka, podsumowano kolejną edycję programu „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”, która została przeprowadzona przez strażaków w województwie. Przedstawiciele komend powiatowych PSP oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które uzyskały największą aktywność w trakcie trwania programu, otrzymali wyróżnienia.. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st.bryg. Mirosław Rutecki odebrał Medal 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża przekazany dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK. W kolejnym punkcie spotkania dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy z grupami ratowniczymi PCK z Olsztyna i Ostródy. Współpraca ta prowadzona była w szerokim zakresie, począwszy od udziału w ćwiczeniach służb po zabezpieczania medyczne zawodów, uroczystości pożarniczych.

Wśród uczestników wydarzenia byli m.in. Prezes Zarządu Okręgowego PCK w Olsztynie - Julian Osiecki i Dyrektor Olsztyńskiego Oddziału PCK - Andrzej Karski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie - lek. med. Grażyna Kula, a także komendanci miejscy i powiatowi państwowej straży pożarnej  i druhowie OSP z Warmii i Mazur.

Wyniki turnieju (najlepsze jednostki):

Kategoria – Ochotnicze Straże Pożarne

l.p.Nazwa jednostkiOgólna liczba strażaków w jednostceIlość krwi od strażaków w edycji w litrachŁączna ilość krwi w edycji w litrachWskaźnik aktywności jednostek – ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na jednego strażaka
1

OSP Kamińsk - pow.bartoszycki

158,10080,5005,37
2OSP Górowo Iławeckie - pow.bartoszycki         1818,00090,0005,00
3OSP Spytkowo - pow.giżycki3419,800138,6504,08
4OSP Susz - pow.iławski3565,32782,3272,35
5OSP Lubawa- pow.iławski5596,98096,9801,76
6OSP Bisztynek- pow.bartoszycki189,00027,9001,55
7OSP Kieźliny - pow.olsztyński2214,35031,9001,45
8OSP Judyty149,45014,8501,06

Kategoria – Państwowe Straże Pożarne

l.p.Nazwa jednostkiOgólna liczba strażaków w jednostceIlość krwi od strażaków w edycji w litrachŁączna ilość krwi w edycji w litrachWskaźnik aktywności jednostek – ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na jednego strażaka
1

KP PSP Braniewo

4763,45070,2001,49
2KP PSP Nowe Miasto Lubawskie4515,75042,6700,95
3KP PSP Bartoszyce3611,00027,2000,75

Łącznie oddano:
Jednostki OSP - 703,475 litrów, w tym 371,425 od strażaków
Komendy Powiatowe PSP - 140,070 litrów, w tym 90,200 od strażaków
RAZEM: 843,545 litrów, w tym 461,625 od strażaków.

/Opracował:st.kpt.Krzysztof Pardo - KW PSP w Olsztynie/