15 grudnia w centrum konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego po raz trzeci odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich służb mundurowych współpracujących na terenie województwa. W tym roku gospodarzami uroczystości byli strażacy Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele policji, wojska, straży miejskiej, leśników, izby celnej, a także służby więziennej, straży granicznej oraz kominiarze.

Świątecznego nastroju dopełniły jasełka przygotowane przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KW i KM PSP w Olszynie. Po inscenizacji i wspólnym odśpiewaniu kolędy nadszedł czas na życzenia.  Kolejno głos zabrali: Prezes ZOW ZOSP RP - dh Jacek Protas i Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski, Marszałek Województwa - Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Olsztyna - Piotr Grzymowicz, Prorektor ds. dydaktycznych UWM - prof. Jerzy Przyborowski.

Następnie kapelan wojewódzki strażaków mł. kpt. Andrzej Bawirsz odczytał Ewangelię o Narodzeniu Jezusa, po którym nastąpiły wystąpienia Ks. Biskupa Rudolfa Bażanowskiego, Biskupa Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz poświęcenie opłatków i błogosławieństwo dla wszystkich funkcjonariuszy przekazane przez Ks. Arcybiskupa Wojciecha Ziembę – Metropolitę Warmińskiego.

Po wystąpieniach nadszedł czas na dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń.

W tym samym dniu odbyło się również spotkanie opłatkowe na którym spotkali się strażacy KW PSP, komendanci miejscy i powiatowi PSP oraz strażacy-ochotnicy.  W trakcie spotkania odbyło się wręczenie wyróżnień i odznaczeń  strażakom-ochotnikom. Wyróżniony został m.in. dh Grzegorz Matczyński- dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP PR w Olsztynie. Z rąk Marszałka Województwa otrzymał Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nadaną przez Zarząd Województwa. Ośmiu strażaków odznaczonych zostało Złotym Znakiem Związku, dziewięciu - Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe przyjęli również emeryci i renciści Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. 

/oprac.: st. kpt. Krzysztof Pardo, zdjęcia: Ryszard Ołów/