W dniach 9-10 grudnia br. w Wilimowie pod Olsztynem odbyło się szkolenie kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. warmińsko-mazurskiego. Tematem szkolenia, które poprowadziło dwoje psychologów: bryg. Cezary Dobrodziej z KG PSP oraz st. sekc. Maja Hain z KW PSP w Olsztynie, dotyczyło „Psychospołecznych zagrożeń w środowisku służby/pracy ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania: problemów alkoholowych oraz zachowań mobbingowych i dyskryminacyjnych”. 

Drugiego dnia szkolenia wykłady poprowadziła Pani Adrianna Panek - radca prawny Państwowej Inspekcji Pracy. Celem szkolenia jest kształtowanie świadomości oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służby i pracy oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym i dyskryminacyjnym. Szkolenie komendantów PSP było także okazją do omówienia bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w województwie oraz uroczystego wyróżnienia strażaków.

W pierwszym dniu szkolenia Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie, ppłk. Zbigniew Jackowski wręczył Odznaki Jubileuszowe 20.lecia Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej:

  • bryg. Michałowi Kamienieckiemu, Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
  • bryg. Krzysztofowi Giedrojciowi, Komendantowi Powiatowemu PSP w Gołdapi.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Mirosław Rutecki wyróżnił:

  • nagrodą finansową - sekc. Damiana Pieterczyka z KM PSP w Olsztynie, obecnie najlepszego w Polsce i Europie biegacza na średnich dystansach,
  • nagrodą jubileuszową komendantów powiatowych, którym mija 35 i 30 lat służby.

/Opracował:mł.bryg. Robert Fliciński/