W dniu 2 grudnia br. w Olsztynie odbyła się konferencja pn.: „Ewakuacja osób z dysfunkcją wzroku w aspekcie przepisów i rozwiązań praktycznych”, którą otworzyli jej organizatorzy: st. bryg. Mirosław Rutecki - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, Pani Anna Woźniak-Szymańska - Prezes Polskiego Związku Niewidomych. Moderatorem konferencji został jej główny pomysłodawca st. kpt. Maciej Hamerski - naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego KM PSP w Olsztynie, członek SITP.

Pierwszym prelegentem był st. bryg. dr Paweł Janik - Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP. W swoim wystąpieniu przedstawił zapisy prawne odnoszące się do warunków ewakuacji w obiektach przeznaczonych dla osób z ograniczą zdolnością poruszania się, odnosząc się także do uregulowań mogących mieć wpływ na ewakuację osób niewidomych. W kolejnych wystąpieniach, najpierw indywidualnie, Pani Elżbieta Oleksiak - kierownik Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyfologicznego przedstawiła aspekty funkcjonowania osoby niewidomej i słabo widzącej w obliczu zagrożenia, a następnie wspólnie z koleżanką z CRIT, Panią Agnieszką Fabisiak zaprezentowały praktyczne metody postępowania i odbioru bodźców zewnętrznych przez osoby z dysfunkcją wzroku. Doświadczeniem w zakresie projektowania uniwersalnego obiektów, uwzględniających poprawę bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej, przedstawił w swoim wystąpieniu dr hab. inż. arch. Marek Wysocki.

We wspólnej opinii licznych uczestników konferencji jak i samych organizatorów, przedsięwzięcie było bardzo potrzebne i pouczające dla każdej ze stron, w związku z czym zapowiedziana została kontynuacja tej tematyki w przyszłości.

/oprac.: Zarząd SITP w Olsztynie, zdjęcia: st. kpt. Szymon Kokot-Góra – KW PSP w Olsztynie/