Jednostki OSP w terenu gminy Ełk z nowym sprzętem ratowniczo-gaśniczym, jego uroczyste przekazanie nastąpiło przed świetlica gminną w Woszczelach w niedzielę 19 października br.

Do strażaków ochotników z całej gminy Ełk trafił sprzęt za kwotę łączną nieco ponad 700 tys. złotych. Do miejscowej jednostki trafił samochód gaśniczy ciężki wraz z wyposażeniem, w tym z zestawem do ratownictwa technicznego HOLMATRO. Jednostce OSP ze Stradun przekazano lekki samochód gaśniczy Ford Transit. Jednostki OSP z Nowej Wsi Ełckiej, Rożyńska i Chełch dostały drobniejszy sprzęt w postaci agregatu prądotwórczego z zestawem oświetleniowym, sprzęt łączności bezprzewodowej, specjalistyczny łom i torbę medyczną wraz z noszami. Ważną częścią ceremonii było poświęcenie i wręczenie sztandaru dla druhów z Woszczel. Symbolicznego wbicia gwoździ dokonał Wójt Gminy Ełk – Antoni Polkowski (fundator), Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – st. bryg. Mirosław Hołubowicz, Komendant Powiatowy PSP w Ełku – mł. bryg. Marek Markowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ełku i zarazem Komendant Gminny OSP – mł. bryg. Sławomir Litwinko i Przewodniczący Rady Gminy Ełk – Dariusz Kordyś. 
tekst – kpt. Jarosław Pieszko, fot. – Agnieszka Czarnecka (Gazeta Olsztyńska)