Wczoraj (27 października 2014 r.) OSP w Olsztynku przeżywała ważne chwile. W progi strażackiej remizy zawitała Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewa Kopacz. Spotkała się ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu olsztyńskiego.

Pierwsza informacja o tej wizycie dotarła do strażaków w Olsztynku w piątkowe popołudnie, czyli na niecałe trzy dni przed tak ważnym spotkaniem.
Na spotkanie, które prowadził Artur Wrochna - Burmistrz i  prezes ZMG ZOSP RP w Olsztynku zostali zaproszeni członkowie OSP Nowej Wsi, Butryn, Biskupca, Brąswałdu, Świątek, Olsztyna-Gutkowa, Gryźlin oraz wszystkich jednostek z gminy Olsztynek. Zaproszeni zostali także ratownicy medyczni z grupy PCK i stacji pogotowia w Olsztynku. Obecni byli również: Marszałek Województwa – Prezes ZOW ZOSP RP Jacek Protas, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki, Komendant Miejski PSP - bryg. Andrzej Górzyński oraz grupa radnych Rady Gminy Olsztynek.
Miłym akcentem w trakcie wstępnego wystąpienia pani Premier było zwrócenie uwagi na „strażacki ród” Stanisława Pisarskiego: jego trzech synów i braci.
Dyskusja, która się wywiązała po poruszeniu przez Prezesa Rady Ministrów Panią Ewę Kopacz spraw nowelizacji ustawy w zakresie nadania uprawnień strażakom OSP zasiłków chorobowych i rehabilitacyjnych dotyczyła m.in. spraw KRUS, pracodawców, sprzętu, budownictwa remiz, spraw emerytalnych.

Na zakończenie spotkanie przed strażnicą odbyła się sesja zdjęciowa Pani Premier ze strażakami oraz wywiady dla stacji telewizyjnych i radiowych /Opracowano na podstawie informacji ze strony ZW ZOSP RP w Olsztynie, zdj.: - st.kpt.K. Pardo - KW PSP Olsztyn/