mini-246604473222 października 2009r na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się uroczystość związana z przekazaniem braniewskim strażakom samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego – SHD 25D /MAN – PMT 25D/.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Warmińsko – Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie, kpt. Wojciecha Jaroszka. Podczas przekazania pojazdu obecni byli licznie przybyli goście:

- Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski, Jan Maścianica,

- Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Jan Słupski,

- Starosta Braniewski – Leszek Dziąg,

- Przewodniczący Rady Powiatu – Winicjusz Sokół,

- Wiceburmistrz Miasta Braniewa – Jerzy Maziarz,

- kapelan pożarnictwa – ks. prałat Tadeusz Graniczka,

- działacze samorządowi oraz przedstawiciele miast i gmin powiatu braniewskiego,

- władze Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Braniewie,

- strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie,

- sympatycy i przyjaciele KP PSP w Braniewie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, kpt. Władysław Szczepanowicz wyraził głębokie podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania podnośnika, który znacząco wpłynie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Podkreślił również fakt zrozumienia przez nich istoty funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej oraz konieczność doposażenia podmiotów ratowniczych w nowoczesne „narzędzia pracy” tak, aby poziom działań ratowniczych był wysoki. Ponadto wszyscy, którzy wspierali inicjatywę zakupu nowego samochodu, zostali obdarowani pamiątkowymi statuetkami oraz ryngrafami.

Zakup podnośnika SHD 25, za łączną kwotę - 950 tys. zł, był możliwy dzięki środkom finansowym:

- budżetu państwa w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009" – 600 tys. zł

- Starostwa Powiatowego - 150 tys. zł

- Urzędu Miasta Braniewo - 60 tys. zł

- Urzędu Gminy Braniewo- 30 tys. zł

- Urzędu Miasta i Gminy Frombork - 20 tys. zł

- Urzędu Miasta i Gminy Pieniężno - 30 tys. zł

- Urzędu Gminy Wilczęta -  20 tys. zł

- Urzędu Gminy Płoskinia - 20 tys. zł

- Urzędu Gminy Lelkowo - 20 tys. zł.

Oprócz przekazania nowoczesnego podnośnika braniewscy strażacy otrzymali również skokochron ratowniczy Vetter SP 16 /max. wysokość ratownicza 16 metrów/, aparat powietrzny nadciśnieniowy Auer BD 96 oraz pilarkę do drewna Stihl MS 270.

Podczas uroczystości wręczono także awanse, odznaczenia i nagrody przyznane braniewskim strażakom.

Awans na stanowisko:

- dowódcy sekcji otrzymał mł. asp. Łukasz Kochan,

- młodszego ratownika otrzymał str. Rafał Poreda.

Odznaczenia:

„Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę” otrzymał st. ogn. Marek Rachuba,

„Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymał sekc. Tomasz Gierko.

Komendant Powiatowy PSP w Braniewie przyznał również wyróżnienia finansowe, które otrzymali:

- st. ogn. Jarosław Wójcie,

- mł. ogn. Krzysztof Buczyński,

- st. str. Dawid Spychała,

- st. str. Paweł Krzysztoń,

- st. str. Wojciech Wronkowski,

- str. Adam Szewczuk.

Po zakończeniu uroczystości braniewscy strażacy zaprezentowali walory taktyczno - bojowe nowego podnośnika SHD 25D.


Materiał i foto: KP PSP w Braniewie.