W piątek, 22 sierpnia 2014 r. w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisana zsotała umowa na dofinansowanie zakupu samochodów, które trafią do zawodowych strażaków na Warmii i Mazurach.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zakup trzech specjalistycznych samochodów ratowniczych, z napędem uterenowionym, z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

W projekcie uczestniczą trzy komendy Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego tj.: Komenda Powiatowa PSP w Braniewie, Komenda Powiatowa PSP w Działdowie – planowany zakup po 1 średnim samochodzie ratowniczym z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego wraz z wyposażeniem (GBA), oraz Komenda Powiatowa PSP w Giżycku - planowany zakup samochodu specjalnego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego wraz z wyposażeniem (SRw).

Projekt p.t. „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur – etap II”, nr projektu UDA-RPWM.06.02.02-28-025/14. o wartości 2 280 000,00 PLN współfinansowany (w 80%) ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, priorytet 6 Środowisko przyrodnicze, działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne. Planowane zakończenie realizacji:- zakończenie rzeczowe – 30.04.2015 r.- zakończenie finansowe – 31.05.2015 r.

/tekst:st.kpt.Marek Grykin-KW PSP Olsztyn, zdjęcia: WFOŚiGW w Olsztynie/