W dniach 14-21 sierpnia na terenie ośrodka wypoczynkowego „Hartek”, w Ostaszewie odbył się międzynarodowy obóz dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu powiatu nowomiejskiego. Na zaproszenie naszych władz powiatowych w obozie wzięła również udział 30 osobowa grupa dzieci, opiekunów i strażaków z powiatu oldenburskiego w Niemczech. Jest to rewizyta, ponieważ dwukrotnie dzieci z powiatu nowomiejskiego uczestniczyły w podobnym obozie w Niemczech. 

W czasie trwania obozu dzieci oprócz udziału w zorganizowanych grach i zabawach mogły również doskonalić umiejętności w konkurencjach pożarniczych przewidzianych w zawodach według regulaminu CTiF. Przewidziano również czas na zapoznanie się z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w powiecie. Funkcjonariusze komendy zapoznali uczestników obozu z zagrożeniami, sposobami ich likwidacji, wyposażeniem technicznym i zasadami powiadamiania służb ratowniczych. W kolejnym dniu w czasie wycieczki do naszej komendy dzieci zwiedziły obiekty, zapoznały się z naszym wyposażeniem i funkcjonowaniem systemu ratowniczego. Na zakończenie pobytu przedstawiciele lokalnych władz zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, przedstawiciele ochrony przeciwpożarowej z Oldenburga i komendant powiatowy PSP wspólnie zasadzili dwa drzewka partnerstwa i przyjaźni.

W przedostatnim dniu trwania obozu zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze dla drużyn MDP. W zawodach udział wzięło łącznie 13 drużyn. Strona niemiecka wystawiła również swoje dwie drużyny.

Po podsumowaniu osiągniętych wyników okazało się, że najlepsze rezultaty osiągnęła drużyna MDP z Brzozia Lubawskiego, drugą lokatę zajęła MDP z Chroślą, a trzecią MDP z Krotoszyn. Pierwsza drużyna gości z Niemiec zajęła 8 miejsce.

Na zakończenie rywalizacji sportowo-pożarniczych najlepszym drużynom wręczono puchary i dyplomy w klasyfikacji powiatowej i gminnej drużyn.

Dyplomy i puchary wręczali, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP w Olsztynie, st bryg. Mirosław Rutecki, członek zarządu ZOW ZOSP RP w Olsztynie, Andrzej Ochlak, starosta nowomiejski, Ewa Dembek, wójtowie gmin, Kazimierz Konicz i Tomasz Waruszewski.

We czwartek odbył się uroczysty apel podsumowujący obóz. Wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody dla najaktywniejszych uczestników.

Idea wspólnych spotkań drużyn MDP i niemieckich DJF będzie kontynuowana, w roku 2015 niemieckie drużyny młodzieżowe w lipcu ponownie odwiedzą powiat nowomiejski./

Opracował: asp. sztab. Michał Błaszkowski,oficer prasowy KP PSP/