1_00120 października 2009 r. na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbyła się uroczystość związana z przekazaniem miejscowym strażakom średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 Mercedes Atego 1326.

 

Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem aktów mianowania funkcjonariuszom przechodzących do służby stałej, którymi byli: - st.str. Barbara Urbanowicz, - st.str. Sebastian Kowalczyk, - st.str. Michał Dwórznik.. Po powitaniu w szeregach Państwowej Straży Pożarnej funkcjonariuszy w służbie stałej nastąpiło odczytanie aktu przekazania oraz symboliczne wręczenie kluczyków do nowego samochodu. W ceremonii wręczenia udział wzięli przedstawiciele instytucji, które pomogły w sfinalizowaniu zakupu: Wicewojewoda Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, Starosta Powiatu Nidzickiego, Burmistrz Nidzicy oraz Wójtowie Gminy Kozłowo, Janowiec Kościelny i Janowo. Zakup samochodu za kwotę 541,112 zł umożliwiły środku finansowe: - budżetu państwa w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009" – 300.000 zł - Urzędu Marszałkowskiego – w kwocie 35.000 zł - Starostwa Powiatowego w Nidzicy – w kwocie 88.112 zł, - Urzędu Miasta w Nidzicy – 68.000 zł, - Urzędu Gminy w Kozłowie – 20.000 zł, - Urzędu Gminy w Janowie – 15.000 zł, - Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym – 15.000 zł, Ponadto dzięki wsparciu ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Nidzicy w kwocie 61.888 zł - za ogólną kwotę 72.000 zł przeprowadzono remont ciężkiego samochodu ratownictwa-technicznego Mercedes Saurus, który uległ wypadkowi w grudniu 2008 r. Zarówno nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA, jak i naprawiony ciężki samochód ratownictwa technicznego SCRT poświęcił Wojewódzki Kapelan Strażaków ks. prałat Andrzej Bawirsz. W wystąpieniu okolicznościowym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, mł.bryg. Mariusz Wilamowski podziękował przedstawicielom instytucji wspomagających za współpracę w zakresie poprawy funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej powiatu nidzickiego. Po uroczystym przekazaniu samochodów przeprowadzono pokazy walorów taktyczno–bojowych nowego samochodu pożarniczego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: - Wicewojewoda Wamińsko-Mazurski, Jan Maścianica - Wicemmarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urszula Pasławska - Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Jan Słupski; - Starosta Powiatu Nidzickiego, Ludwik Ekiert - Burmistrz Nidzicy i Wójtowie Gmin powiatu nidzickiego; - Przewodniczący Rady Miasta i Rady Powiatu; - strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy; - działacze samorządowi.

 

{gallery}/Aktualnosci/091021{/gallery}