W dniach 9-10 czerwca br. w hotelu „Zamek RYN” odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Pożary wewnętrzne". W konferencji udział wzięło ponad 200 uczestników z Polski i zagranicy oraz zaproszeni goście reprezentujący18 państw z całego świata. Kolejnym etapem międzynarodowych spotkań na temat pożarów wewnętrznych są zajęcia praktyczne, które odbywać się będą do 13 czerwca w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie. Uroczystego otwarcia warsztatów  10 czerwca dokonał Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Podczas warsztatów część zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem komory rozgorzeniowej, która została zbudowana w ośrodku szkolenia w 2013 r.

Tego typu spotkanie po raz pierwszy odbywa się w Polsce, a Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie  gości instruktorów pożarnictwa z grupy IFIW (International Fire Instructors Workshop – Międzynarodowe Warsztaty Instruktorów Pożarniczych) w swoim osrodku szkolenia, w którym na codzień szkolą się strazacy z całego kraju.

Grupa IFIW skupia wiodących światowych naukowców i praktyków zajmujących się szeroko postrzeganą dziedziną gaszenia pożarów wewnętrznych. Spotkania jej członków poświęcone są zagadnieniom związanym z czynną wentylacją pożarową, wynikami najnowszych badań nad środowiskiem pożarów wewnętrznych, zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szkoleniem w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych.

/opracował st.kpt.Krzysztof Pardo - KW PSP Olsztyn/