W dniach 9-10 czerwca br. w hotelu „Zamek RYN” odbywa się międzynarodowa konferencja pt. „Pożary wewnętrzne". Na konferencji pojawili się przedstawiciele straży pożarnych z całego kraju oraz zaproszeni goście reprezentujący 18 państw. 

Konferencja pt. "Pożary wewnętrzne" to cykliczna konferencja grupy IFIW (International Fire Instructors Workshop – Międzynarodowe Warsztaty Instruktorów Pożarniczych) odbywająca się co roku w innym kraju. Grupa skupia wiodących światowych naukowców i praktyków zajmujących się szeroko postrzeganą dziedziną gaszenia pożarów wewnętrznych. Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z czynną wentylacją pożarową, wynikami najnowszych badań nad środowiskiem pożarów wewnętrznych, zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szkoleniem w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych. Osoby zainteresowane, zarówno naukowymi jak i praktycznymi aspektami problematyki ochrony przeciwpożarowej, będą miały okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i trendami we wspomnianej dziedzinie jak też obejrzeć demonstracje praktyczne. Poza oficjalnym programem będzie też okazja do wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z międzynarodowym gronem opiniotwórczych ekspertów. Udział gości zagranicznych stanowić będzie doskonałą okazję do zacieśniania współpracy. Charakter przedsięwzięcia, wynikający z udziału ekspertów z 18 krajów, w tym m.in. Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii, Hong Kongu i wielu krajów Europy, sprawia, że konferencja jest niezwykle wyjątkowym wydarzeniem – w podobnej skali ma szansę powtórzyć się dopiero za kilka lat.

Oficjalnego rozpoczęcia konferencji dokonał st.bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie. Następnie podczas pierwszego dnia odbywają się prezentacje zaproszonych gości.

Tematyka Konferencji:

1. Wentylacja pożarowa – prof. Stefan Svensson – Szwecja, profesor, wykładowca, strażak.

2. Najnowsze badania nad środowiskiem pożaru i światowe trendy w taktyce działań gaśniczych – Steve Kerber – Dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Strażaków UL, strażak ochotnik, honorowy Fire Chief Nowego Yorku.

3. Rola realizmu w szkoleniu strażaka – Ed Hartin – Stany Zjednoczone, Fire Chief (komendant), instruktor CFBT.

4. FIRE: nowa definicja ognia – Peter McBride – Kanada, Oficer ds. Bezpieczeństwa. Instruktor CFBT.

5. Kontrola przepływu gazów pożarowych i powiązane kwestie taktyczne – dr inż. Michael Reick – Niemcy, Komendant Straży.

6. Szkolenie w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych w Polsce – st. kpt. Szymon Kokot-Góra, KW PSP w Olsztynie.

7. Pokaz wykorzystania „miniatur obiektów” do symulacji warunków pożaru – Shan Raffel – Australia, dowódca zmiany, instruktor CFBT.

8. Demonstracja technik operowania prądami gaśniczymi – John McDonough – Australia, Inspektor (starszy oficer), kierownik stanowego zespołu szkolenia ogniowego, instruktor CFBT. Karel Lambert – Belgia, Dowódca batalionu Bruksela, instruktor i twórca programów CFBT, autor książki o pożarach wewnętrznych.

/opracował:st.kpt.Krzysztof Pardo - KW PSP/