10 października 2009 r. piscy strażacy otrzymali nowy podnośnik PTM-25D.04. Dotychczas używany przez nich podnośnik hydrauliczny SH-18 otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu. Uroczyste przekazanie pojazdów odbyło się na stadionie miejskim w Piszu. Poświecenia pojazdów dokonał Kapelan Straży Pożarnej ks. Jan Karbowski.

 

Nowy podnośnik hydrauliczny PMT 25D.04, na podwoziu MAN-a, kosztował 941.600 złotych (taki sam, 2 tygodnie temu, otrzymali strażacy w Kętrzynie). Zakup tak drogiego sprzętu możliwy był dzięki zrozumieniu i pomocy władz lokalnych oraz wsparciu materialnym lokalnych samorządów. Koszt zakupu podnośnika został pokryty ze środków:

 • budżetu państwa w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w  latach 2007-2009", który przekazał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – 700.000 zł,

 • Starostwa Powiatowego w Piszu – 21.600 zł,

 • Urzędu Miasta w Piszu – 80.000 zł,

 • Urzędu Gminy w Orzyszu – 60.000 zł,

 • Urzędu Gminy w Białej Piskiej – 40.000 zł,

 • Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie – 40.000 zł.


Podnośnik służyć będzie piskim pożarnikom do prowadzenia działań na wysokości do 23 m. Umożliwi on ratownikom dotarcie na wyższe kondygnacje obiektów w trakcie prowadzenia ewakuacji osób i mienia z wyższych pięter. Ponadto podnośnik przystosowany jest także do podawania środka gaśniczego bez udziału operatora działka (z działka wodno pianowego) na wyższe kondygnacje budynków.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu mł. bryg. Marek Dobrzycki, wyraził szczere podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania podnośnika, podkreślając jednocześnie fakt zrozumienia przez nich istoty funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. Ponadto wszyscy, którzy wspierali inicjatywę zakupu nowego samochodu, zostali obdarowani pamiątkowymi statuetkami.


W uroczystości, prócz strażaków KP PSP w Piszu, strażaków-ochotników powiatu piskiego, udział wzięli m.in.:

 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RPZbigniew Włodkowski,

 • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie - bryg. Jan Słupski,

 • w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w  Olsztynie - Wiesław Ostaniewicz,

 • Starosta Piski - Andrzej Nowicki,

 • Wicestarosta - Marek Wysocki,

 • Burmistrz Pisza – Jan Alicki,

 • Burmistrz Orzysza – Jan Aleszczyk.


Piscy strażacy zaprezentowali gościom możliwości taktyczno-bojowye pojazdów pożarniczych, bardziej odważni mogli oglądać panoramę Pisza z wysokości ponad 20 metrów. Po pokazach rozegrano IV Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu piskiego.


Na podstawie informacji przekazanych przez mł. asp. Józefa Baranowskiego – rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Piszu.


{gallery}/Aktualnosci/091009{/gallery}