Wprawdzie strażackie święto przypada 4 maja w dniu Św. Floriana patrona strażaków, ale strażacy z powiatu kętrzyńskiego obchodzili je dopiero 24 maja, łącząc je z rywalizacją w VI Powiatowych Zawodach Sportowo–Pożarniczych jednostek OSP powiatu kętrzyńskiego.

Uroczystości uświetnili swoją obecnością:

 • gen. bryg. SG Wojciech Skowronek – Komendant Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie,
 • st. bryg. Mirosław Hołubowicz – Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie,
 • insp. Wiesław Skudelski – Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie,
 • mjr Adam Syhłowyj – Dyrektor Zakładu Karnego Dublinach,
 • Eugeniusz Koch – Radny Sejmiku woj. warmińsko–mazurskiego,
 • Tadeusz Mordasiewicz – Starosta Kętrzyński, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kętrzynie,
 • Teresa Prokop – Przewodnicząca Rady Powiatu,
 • Krzysztof Hećman – Burmistrz Kętrzyna,
 • Franciszek Andruszkiewicz – Wójt Gminy Srokowo,
 • Aleksander Kamiński – Przewodniczący Rady Gminy w Srokowie,
 • Zenon Piotrowicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo,
 • Andrzej Kolasa  - Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurski”,
 • Stanisław Tołwiński – Aeroklub Lotnisko Wilamowo,
 • bryg. Zbigniew Borys – Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie,
 • księża: mł. kpt. Andrzej Bawirsz – kapelan strażaków Warmii i Mazur, ks. Stanisław Majewski – kapelan kętrzyńskich strażaków, ks. Kazimierz Sawostianik - proboszcz srokowskiej parafii, ks. Paweł Hause – przyjaciel strażaków,

przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, radni, sołtysi oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, emeryci renciści naszej Komendy – weterani służby pożarniczej, Komendanci Gminni OSP i strażacy ochotnicy z , powiatu, najmłodsi strażacy – członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, członkowie rodzin i bliscy strażaków oraz przyjaciele naszej formacji.Wspaniałą oprawę całej uroczystości zapewniła Amatorska Orkiestra Dęta z Kętrzyna pod batutą Mirosława Długiego.

Po stałych elementach strażackich uroczystości, tj. meldunku, przeglądzie pododdziałów, odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi na maszt, przystąpiono do wyróżniania strażaków i osób przyczyniających się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej. 

Odznaczenia i medale otrzymali:

 • Srebrną „Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” - Tadeusz Mordasiewicz (Starosta Kętrzyński), Zbigniew Jaśniak (Naczelnik OSP Srokowo);
 • Brązową „Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” -  asp. sztab. Dariusz Krupczak (dowódca zmiany KP PSP Kętrzyn), mł. asp. Piotr Oleszkiewicz (KP PSP Kętrzyn), dh Zdzisław Flis (Prezes OSP Korsze);
 • Złoty „Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” - dh Albert Mazanek (OSP Mołtajny);- Srebrny „Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” - dh Stanisław Felczak, dh Waldemar Świacki,  dh Mirosław Matuszewski, dh Arkadiusz Siudut (wszyscy OSP Mołtajny);- Brązowy „Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” - dh Tomasz Kurko, dh Fryderyk Szymański (wszyscy OSP Mołtajny) oraz Zdzisław Szypulski z Reszla.
 • Odznakę Za Wysługę Lat – „45 lat”: dh Józef Rolka i dh Stanisław Fedczak, „35 lat”: dh Witold Lepper, „15 lat”: dh Zbigniew Szotrowski, „10 lat”: dh Bogusław Kujawa (wszyscy OSP Mołtajny).Medale i odznaczenia strażakom-ochotnikom wręczali Tadeusz Mordasiewicz, st. bryg. Mirosław Hołubowicz. 

 

Po wyróżnieniach strażaków ochotników przyszedł czas na wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Za wzorową realizację zadań służbowych z dniem 4 maja nadano wyższe stopnie służbowe:

 • młodszego brygadiera – starszy kapitan Paweł Głowienka,
 • aspiranta sztabowego – starszy aspirant Piotr Kimbar,
 • aspiranta – młodszy aspirant Grzegorz Kajat,
 • ogniomistrza – mł. ogn. Dariusz Hajduczenia,
 • młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Marcin Jasowicz,
 • młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Emil Kieszek,
 • młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Andrzej Piróg,
 • młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Andrzej Szczepański,
 • starszego sekcyjnego – sekcyjny Grzegorz Januszkiewicz,
 • sekcyjnego – starszy strażak Marcin Żywicki,starszego strażaka – strażak Karol Iwańczyk,
 • starszego strażaka – strażak Paweł Łuszczak.

Awanse wręczali st. bryg. Mirosław Hołubowicz i bryg. Zbigniew Borys.

Po wręczaniu odznaczeń i awansów nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczo–gaśniczego zakupionego dla jednostek OSP Srokowo i OSP Jegławki w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013). Do strażaków-ochotników trafił sprzęt do ratownictwa wodnego, w tym ponton z silnikiem, kamizelki wypornościowe, pompy, piły do betonu i stali, aparaty ochrony dróg oddechowych, sprzęt łączności, ubrania specjalne, wyposażenie osobiste strażaka. Całkowita wartość obu projektów to 84. 074 zł, z czego dofinansowanie to 71. 462,90 zł. Duchowni dokonali poświęcenia sprzętu, a Wójt Gminy Srokowo Franciszek Andruszkiewicz i Andrzej Kolasa w oficjalny sposób przekazali nowy sprzęt.

Pod koniec apelu odczytano nadesłane listy z podziękowaniami dla strażaków i pracowników jednostek ochrony ppoż. za poświęcenie, bohaterstwo oraz bezinteresowną i trudną służbę, a także z życzeniami, aby ta służba była źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. W podobnym pochlebnym tonie wyrazili swój szacunek i uznanie przybyli goście, którzy życzyli strażakom jak najmniej interwencji i wyjazdów alarmowych. Były piękne kwiaty i okolicznościowe listy. Po strażackiej części akademii nastąpiło uroczyste otwarcie i start XIII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego Kętrzyn – Prawdinsk o puchar Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie. Starosta Kętrzyński oraz Konsulowie RP otwierając rajd życzyli wszystkim uczestnikom bezpiecznej i wspanialej zabawy. Gdy kolorowy polsko–rosyjski peleton opuścił Plac Rynkowy w Srokowie, strażacka defilada przy akompaniamencie orkiestry dętej z Kętrzyna udała się na posesję Szkoły Podstawowej w Srokowie, gdzie odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze jednostek OSP powiatu kętrzyńskiego.

/opracował: mł. bryg. Szymon Sapieha/