Strażacy i pracownicy cywilni komendy wojewódzkiej obchodzili swoje święto 22 maja 2014 r. w ośrodku szkolenia KW PSP. Uroczysta akademia rozpoczęła się przeglądem pododdziałów, którego dokonał Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski w asyście Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosława Ruteckiego.

Uroczystość była okazją do nagrodzenia wyróżniających się strażaków, chwili refleksji nad specyfiką naszej służby… .

- Jesteście formacją o największym zaufaniu społecznym i za tworzenie tego pozytywnego wizerunku należy wam się najwyższe uznanie. To jednak nie wszystko. O waszej wartości świadczy przede wszystkim wasza ciężka, ofiarna i odpowiedzialna praca. Codziennie ratujecie życie, zdrowie i mienie i muszę przyznać, że Wasze działania zawsze prezentują najwyższy poziom. Najważniejsze jest to, że z takim poświęceniem służycie ludziom i właśnie za tę piękną służbę chcę podziękować wszystkim strażakom – mówił wojewoda. Następnie, wraz z komendantem wojewódzkim wręczył wyróżniającym się strażakom odznaczenia, medale i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

1.     bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska – KW PSP

2.     mł. bryg. Andrzej Jankowski – KW PSP

3.     st. kpt. Mariusz Osmański – KP PSP w Iławie

4.     asp. Waldemar Borek – KP PSP w Iławie

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

1.     mł. bryg. Robert Fliciński

2.     bryg. Krzysztof Kosiewski

3.     st. kpt. Krzysztof Pardo

4.     st. kpt. Jarosław Skalski

5.     kpt. Rafał Melnyk

6.     asp. Piotr Janiuk

Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali:

1.     dh Stanisław Kamiński – OSP Ornowo

2.     dh Andrzej Skalny – OSP Gierzwałd

Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

1.     st. bryg. Grzegorz Eljasiak

2.     st. kpt. Krzysztof Pardo

Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa:

3.     bryg. Michał Kamieniecki – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego,

4.     mł. bryg. Robert Fliciński

5.     bryg. Krzysztof Kosiewski

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

6.     mł. asp. Anna Zmitrowicz

Awanse na wyższy stopień otrzymali:

na stopień brygadiera:

1.     mł. bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska

na stopień starszego kapitana: 

1.     kpt. Łukasz Godlewski

na stopień kapitana:

1.      mł. kpt. Jakub Kowalski

2.      mł. kpt. Rafał Melnyk

na stopień aspiranta sztabowego:

1.     st. asp. Gabriela Engiel

na stopień aspiranta:

1.     mł. asp. Piotr Janiuk

2.     mł. asp. Joanna Latoszek

na stopień młodszego ogniomistrza:

1. st. sekc. Paweł Wyrzykowski

na stopień starszego sekcyjnego: 

  1. sekc. Adrian Baumann
  2. sekc. Maja Hain
  3. sekc. Lucyna Rochna

Za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych wyróżnieni nagrodami  pieniężnymi Ministra Spraw Wewnętrznych zostali:

  1. mł. kpt. Krzysztof Kurowski – KM PSP w Olsztynie
  2. mł. kpt. Mariusz Zakrzewski

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrodą pieniężną Komendanta Głównego PSP wyróżniony został:

  1. st. bryg. Tomasz Łazowski

Za wybitne osiągnięcia sportowe nagrodami pieniężnymi Komendanta Wojewódzkiego PSP wyróżnieni zostali:

  1. mł. kpt. Krystian Masalski – KP PSP w Bartoszycach
  2. sekc. Damian Pieterczyk – KM PSP w Olsztynie 

Podziękowania otrzymali również ci, którzy pracę strażaków wspierają. Symboliczne statuetki za wyjątkowo dobrą współpracę ze strażakami otrzymali między innymi: wojewoda Marian Podziewski oraz dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Elwira Stupienko, Przewodniczący Sejmiku Województwa – Julian Osiecki, Prezes WFOŚiGW w Olsztynie Adam Krzyśków, nadinsp. Józef Gdański – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Janusz Chełchowski – dyrektor ZOZO MSW w Olsztynie.

/oprac. bryg. M. Szmidt-Jeżewska, zdj.: Ryszard Ołów/