Dziś, 21 maja około godz.9.30, strażacy z Warmii i Mazur wyjechali do działań związanych z zagrożeniem powodzią w centralnej Polsce.

W ramach wsparcia lokalnych strażaków wyjechała Kompania „Warmia” w wariancie powodziowym wraz z Plutonem Logistycznym "Prowiant", razem 13 zastępów, 42 osoby. Jako rejon docelowy wskazano miejscowość Słubice w powiecie płockim, gdzie strażacy dostaną konkretne dyspozycje. 

/Opracował:st.kpt.Krzysztof Pardo - KW PSP/