Tegoroczne święto obchodziliśmy 18 maja w Olecku. Uroczystość zgromadziła strażaków PSP i OSP, władze rządowe i samorządowe województwa, mieszkańców Olecka.

Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, odprawionej w intencji strażaków przez Biskupa Pomocniczego Ełckiego. Następnie kompania honorowa, poczty flagowe, pododdział strażaków i zaproszeni goście przemaszerowali na Plac Wolności, gdzie wyróżniający się strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymali medale, odznaczenia, wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych.

Uroczystość była okazją do podsumowania mijających 25 lat. – Na przestrzeni ostatnich 25 lat jesteśmy nie tylko świadkami, ale przede wszystkim uczestnikami historycznych wydarzeń – powiedział w swym wystąpieniu Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Mirosław Rutecki. – Mam tu na myśli chociażby powstanie Państwowej Straży Pożarnej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, reformę administracyjną kraju oraz nasze 15.letnie członkostwo w NATO i 10.letnie w Unii Europejskiej. To wielkie wydarzenia, o których następne pokolenia będą uczyć się z podręczników historii, a nam dany jest przywilej czynnego w nim uczestnictwa.

Dzięki środkom unijnym  w minionych latach zakupiliśmy dla jednostek ratowniczo-gaśniczych w naszym województwie 44 specjalistyczne samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości ponad 46 mln zł, zintegrowaliśmy systemy energetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne w jednostkach PSP, wyposażyliśmy centra powiadamiania oraz stanowiska kierowania PSP w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny. Już niebawem, ze środków WFOŚiGW w ramach programu europejskiego, zakupimy następne 3 specjalistyczne samochody o łącznej wartości 2 mln 280 tys. zł. Dzięki środkom finansowym administracji rządowej i samorządowej nastąpił znaczny rozwój bazy szkoleniowej dla strażaków zawodowych i ochotników w naszym województwie - m. in. w  ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie zmodernizowaliśmy komorę dymową, zbudowaliśmy komorę rozgorzeniową, a teraz budujemy centrum  ratownictwa wodnego.

Obchody Dnia Strażaka, to przede wszystkim okazja aby podziękować całej rzeszy strażaków, spieszących na co dzień z pomocą, ratujących w wielu akcjach życie, zdrowie, dobytek mieszkańców Warmii i Mazur oraz środowisko. – Drodzy Strażacy, to Wasz dzień – mówił komendant wojewódzki. – Z całego serca gratuluję wszystkim odznaczonym, nagrodzonym, awansowanym na wyższe stopnie służbowe. Przyjmijcie te wyróżnienia jako dowód najwyższego uznania i podziękowania za Waszą wytrwała i ofiarną służbę i pracę. Niech będą one źródłem satysfakcji, poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, a także wymiernym wkładem w bezpieczeństwo Warmii i Mazur. Szczególne podziękowania i gratulacje kieruję do strażaków-ochotników. To dzięki Wam tworzymy jedną wielką rodzinę, niosącą pomoc drugiemu człowiekowi.

Podczas uroczystości odznaczeni, wyróżnieni i awansowani zostali:

„Srebrnym Krzyżem Zasługi”:

1.    st. kpt. Wojciech Jaroszek – KP PSP w Braniewie,

 „Medalem Złotym za Długoletnią Służbę”:

1.    st. ogn. Janina Kamińska – KP PSP w Braniewie,

 „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”:

  1. st. bryg. Arkadiusz Turulski – KW PSP w Olsztynie,

2.    bryg. Andrzej Olszewik - KW PSP w Olsztynie,

3.    mł. bryg. Tomasz Milewski - KP PSP w Olecku,

4.    st. kpt. Piotr Bojanowski - KP PSP w Działdowie,

5.    asp. sztab. Wiesław Pisarski - KP PSP w Nidzicy,

6.    st. asp. Jacek Chełchowski - KM PSP w Elblągu,

7.    st. ogn. Andrzej Łaskarzewski - KP PSP w Lidzbarku Warmińskim,

8.    st. ogn. Zdzisław Stankiewicz - KP PSP w Lidzbarku Warmińskim,

 „Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę”:

1.   kpt. Mariusz Kozakiewicz – KP PSP w Mrągowie,

2.   st. ogn. Leszek Rzemieniecki - KP PSP w Mrągowie,

 

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

  1. bryg. Marek Dobrzycki – KP PSP w Piszu,

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

1.     dh Tadeusz Mordasiewicz – Starosta Kętrzyński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kętrzynie,

2.     st. bryg. Jan Mróz - KP PSP w Olecku,

3.     st. bryg. Tomasz Lacki - KP PSP w Węgorzewie,

4.     bryg. Andrzej Górzyński - KM PSP w Olsztynie,

5.     mł. bryg. Jacek Baczewski – KP PSP w Szczytnie,

6.     st. kpt. Leszek Zagórski - KP PSP w Nowym Mieście Lub.,

7.     st. kpt. Tomasz Jagłowski - KP PSP w Olecku,

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

1.     mł. bryg. Izabela Wojciechowska - KM PSP w Olsztynie,

2.     st. kpt. Alina Zubowicz  - KP PSP w Giżycku.

3.     kpt. Łukasz Grzymkowski - KP PSP w Olecku,

4.     mł. asp. Artur Brodowski - KP PSP w Olecku,

5.     st. ogn. Wioletta Wołodkiewicz - KP PSP w Gołdapi.

6.     st. ogn. Tomasz Schneider - KP PSP w Olecku,

 

Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego:

1.     st. bryg. w st. spocz. Julian Lemiech,

Złotym Znakiem Związku:

1.    dh Ryszard Zagalski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie,

2.    dh Paweł Cieśliński - prezes ZOG ZOSP RP w Działdowie,

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza:

1.    dh Tadeusz Wasilewski – OSP Kalinowo,

2.    dh Krzysztof Kornelski – OSP Gralewo,

 

Odznakę  Jubileuszową Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej:

     1. st. bryg. Mirosław Rutecki – W-M Kmdt. Woj. PSP,

     2. st. bryg. Arkadiusz Turulski – KW PSP w Olsztynie.

Awanse na wyższy stopień służbowy otrzymali:

na stopień bryg.:

mł. bryg. Jan Florek - KP PSP w Działdowie,

na stopień mł. bryg.:

st. kpt. Sławomir Litwinko - KP PSP w Ełku,

st. kpt. Paweł Mickiewicz - KP PSP w Węgorzewie,

na stopień st. kpt.:

kpt. Marek Wojczulanis - KP PSP w Bartoszycach,

kpt. Leszek Zagórski  - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim,

na stopień kpt.:

mł. kpt. Łukasz Grzymkowski - KP PSP w Olecku,

mł. kpt. Piotr Talkowski - KP PSP w Olecku,

na stopień asp. sztab.:

st. asp. Piotr Kimbar  - KP PSP w Kętrzynie,         

na stopień st. asp.:

asp. Robert Hejka - KP PSP w Węgorzewie,         

na stopień asp.:

mł. asp. Grzegorz Feszter - KP PSP w Gołdapi,

 

na stopień ogn.:

mł. ogn. Daniel Grabek - KP PSP w Olecku,

na stopień mł. ogn.:

st. sekc. Sławomir Jarmołowicz - KP PSP w Olecku,

st. sekc. Rafał Żukowski - KP PSP w Olecku,

na stopień st. sekc.:

sekc Paweł Białaszewski - KP PSP w Olecku,

sekc. Radosław Osiecki - KP PSP w Olecku,

sekc. Paweł Złotnik -             KP PSP w Olecku,

sekc. Bartosz Laskowski - KP PSP w Olecku,

na stopień starszego strażaka:

str. Dariusz Ferenc - KP PSP w Olecku,

str. Arkadiusz Krymski- KP PSP w Olecku,

str. Marcin Pskowski - KP PSP w Olecku,

str. Rafał Siwik - KP PSP w Olecku.

 

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, Dyplomami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnieni zostali:

  1. st. bryg. Tomasz Łazowski - KW PSP w Olsztynie,
  2. mł. bryg. Szymon Sapieha - KP PSP w Kętrzynie,
  3. st. asp. Wojciech Sobotka - KP PSP w Działdowie,
  4. st. ogn. Waldemar Karczykowski - KM PSP w Olsztynie,
  5. st. kpt. Konrad Krajewski - KP PSP w Ostródzie.

 

Podczas uroczystości, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji -  insp. Adam Kołodziejski wręczył list gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie sekcyjnemu Krzysztofowi Iwanowskiemu z KP PSP w Olecku, za godną naśladowania postawę obywatelską. Sekc. Krzysztof Iwanowski 13 maja br. w Ełku przyczynił się do ujęcia sprawcy napadu na banku.

Wojewódzkie obchody strażackiego święta zakończył koncert Orkiestry Miejskiej w Olecku pod batutą Pani kapelmistrz Weroniki Kordowskiej oraz piknik strażacki, podczas którego zaprezentowane zostały samochody ratowniczo-gaśnicze, sprzęt ratowniczy, pokazy umiejętności oleckich strażaków.

/oprac.: bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, zdj.: Ryszard Ołów/