Tradycyjnie już, 4 maja w Dniu Świętego Floriana o godzinie 11:00 rozpoczęły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczął przemarsz orkiestry i pododdziału pożarniczego do Kościoła Św. Dominika Savio. Tam, w intencji wszystkich strażaków odprawiona została Msza Święta koncelebrowana. Po jej zakończeniu pododdział przeszedł na plac apelowy komendy, gdzie odbył się uroczysty apel. Na uroczystość przybyli dostojni goście: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Michał Kamieniecki, Komendant Powiatowy PSP w Iławie, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, firm i instytucji współpracujących ze strażą pożarną. Nowo przyjęci funkcjonariusze złożyli ślubowanie na sztandar jednostki zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Ślubowali strażacy:  Dreszler Szymon, Kędzierski Marcin. Ślubowanie nowozatrudnionych adeptów służby pożarniczej przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie - młodszy brygadier Tomasz Ostrowski. Doroczne święto było okazją do wręczenia medali, odznaczeń i awansów służbowych funkcjonariuszom PSP i druhom OSP. Minister Spraw Wewnętrznych nadał odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

 • srebrną: mł. bryg. Tomaszowi Ostrowskiemu,
 • brązową: st. asp. Januszowi Markowskiemu.

Za szczególne zaangażowanie w działalność ratowniczo-gaśniczą Komendant Główny PSP wyróżnił Dyplomem st. kpt. Konrada Krajewskiego. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza został odznaczony st. kpt. Jacek Kamola. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni: złotym:

 • dh Stanisław Królak,
 • dh Mariusz Licznerski,
 • dh Czesław Najmowicz,
 • dh Dariusz Paszkowski,
 • asp. Dariusz Sękowski,
 • dh Zbigniew Sienkiewicz,
 • dh Arkadiusz Wachciński,

srebrnym:

 • dh Dominik Kamiński,
 • dh Leszek Klonowski,
 • dh Sławomir Mendyka,
 • dh Rafał Napiórkowski,
 • dh Stanisław Siwkowski,
 • dh Antoni Smolak,
 • dh Grzegorz Socha,

brązowym:

 • dh Bartosz Bałabon,
 • dh Arkadiusz Blajda,
 • dhna Jolanta Burakiewicz,
 • dh Paweł Dużyński,
 • dh Arkadiusz Jaworski,
 • dh Wojciech Kłodawski,
 • dh Piotr Kłuba,
 • dh Maciej Kowalczyk,
 • dh Piotr Krzyżaniak,
 • dh Robert Rawsk,
 • dhna Ewa Skalna,
 • dh Bartłomiej Skalny,
 • dh Marcin Tchórz,
 • dh Krzysztof Wereda.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał wyższy stopień w korpusie oficerskim:

 •  starszego kapitana - kapitanowi Jacekowi Kamoli,

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższy stopień w korpusie aspiranckim:

 • starszego aspiranta – asp. Bogdanowi Grzymowiczowi,
 • aspiranta – młodszemu aspirantowi Piotrowi Homzie,
 • aspiranta – młodszemu aspirant owi Dariuszowi Sękowskiemu.

Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nadał wyższe stopnie w korpusie podoficerskim: stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:st. sekc. Ernest Gamrat

 • st. sekc. Paweł Jakusik.
 • st. sekc. Krzysztof Kucharek.
 • st. sekc. Paweł Świat.
 • st. sekc. Marek Waszkiewicz.

stopień starszego sekcyjnego otrzymali:sekc. Cezariusz Banasiuk

 • sekc. Marek Bartoszewicz,
 • sekc. Piotr Czubak,
 • sekc. Robert Rawski,
 • sekc. Szymon Skalny,
 • sekc. Piotr Sowa,
 • sekc. Adam Stankiewicz,
 • sekc. Paweł Wroszkowski.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie nadał stopień starszego strażaka:

str. Kamilowi Kopyczyńskiemi oraz str. Szymonowi Łabudzińskiemu.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie mianował na wyższe stanowiska służbowe:

 • kpt. Marcina Wiśniewskiego na stanowisko naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego,
 •  mł. kpt. Piotr Krzyżaniak na stanowisko specjalisty,

Na stanowiska operatora sprzętu specjalnego: sekc. Piotr Sowę oraz st. sekc. Marka Waszkiewicza.

Na stanowisko starszego ratownika-kierowcy: sekc. Adama Stankiewicza

Na stanowisko starszego ratownika :st. sekc. Marka Ostrowskiego.

Na stanowisko ratownika-kierowcy:

 • sekc. Arkadiusza Blajdę,
 • sekc. Zbigniewa Czyżyka,
 • sekc. Piotr aKłubę,
 • sekc. Tomasza Marszelewskiego,
 • sekc. Wiesława Oryla,
 • sekc. Jarosława Stefaniaka.

Na stanowisko ratownika: sekc. Arkadiusza Stępkę.

Na stanowisko młodszego ratownika – kierowcy: st. str. Pawła Kaszubę.

Na stanowisko młodszego ratownika: st. str. Piotra Huka, st. Szymona Łabudzińskiego,st. str. Grzegorza Żeberka.

Dzięki decyzji Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego, z Komendy Powiatowej PSP w Iławie została przekazana na rzecz OSP Ostróda drabina mechaniczna METZ SD-30.
Oficjalne przekazanie pojazdu miało miejsce podczas uroczystości obchodów Dnia Strażaka. Przekazania dokonali Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - bryg. Michał Kamieniecki oraz Komendant Powiatowy PSP w Iławie - st. bryg. Maciej Jasiński. Pojazd odebrali Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz oraz Prezes OSP w Ostródzie druh Mirosław Pieczarka. zdjęcia: J. Żabik