W niedzielę 11 maja 2014 r. w Nidzicy odbyły się uroczystości związane z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka, zorganizowane przez Burmistrza Nidzicy, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nidzicy.

Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godz. 11.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Wojciecha Nidzicy, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich strażaków. Następnie pododdziały strażaków przy dźwiękach orkiestry dętej przemaszerowały ulicami Nidzicy na Zamek Krzyżacki.
Około godz. 13.00 na sali rycerskiej zamku odbyła się ceremonia wręczenia medali, odznaczeń i awansów. Uroczystość zapoczątkowało wystąpienie okolicznościowe Pana Dariusza Szypulskiego Burmistrza Nidzicy z okazji obchodzonego święta. Podczas akademii zasłużeni druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymali medale i odznaczenia, a wyróżnieni strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odebrali odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe i awanse stanowiskowe.
Wyrazem podziękowania za działalność oraz wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie nidzickim było również wręczenie symbolicznych statuetek zasłużonym działaczom, przedstawicielom służb oraz instytucji współpracujących.
Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, bryg. Mariusz Wilamowski złożył serdeczne życzenia oraz podziękowania funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych za oddanie służbie, ofiarność i poświęcenie na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Podziękował również przełożonym, władzom samorządowym oraz osobom i instytucjom wspierającym działalność nidzickiej komendy. ODZNACZENIA SREBRNY MEDAL „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”
-  asp. sztab. Wiesław Pisarski  s. Feliksa -  KP PSP Nidzica
(Wręczenie medalu nastąpi 18.05.2014 podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Olecku). SREBRNA ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”  
-  asp. Cezary Gołębiewski   s. Kazimierza - KP PSP Nidzica BRĄZOWA ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”
- asp. sztab. Jarosław Dunajew   s. Waldemara-  KP PSP Nidzica
- st. asp. Jarosław Rejner   s. Stanisława -  KP PSP  Nidzica
- mł. asp. Maciej Nykiel   s. Mirosława-  KP PSP  Nidzica
- st. ogn. Dariusz Harmider   s. Janusza -  KP PSP  Nidzica ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU
dh Stanisław Wierzbicki s.Jana - OSP Łyna  (wręczenie nastąpi w późniejszym terminie) MEDAL HONOROWY IM. BOLESŁAWA CHOMICZA
dh Jerzy Domański syn Władysława- OSP Napiwoda (wręczenie nastąpi w późniejszym terminie) ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
dh Dariusz Szypulski s.  Zbigniewa SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
dh Ryszard Piórkowski s. Romualda - OSP Januszkowo
dh Stanisław Piórkowski s. Romualda - OSP Januszkowo
dh Remigiusz Rzeszotko s. Wincentego - OSP Frąknowo
dh Jarosław Wójcicki s. Sławomira - OSP Szczepkowo Borowe BRĄZOWY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
dh Benedykt Chaliński s. Stanisława - OSP Januszkowo
dh Zbigniew Piórkowski s. Romualda - OSP Januszkowo
dh Maciej Męziński  s. Bogdana - OSP Łyna
dh Sławomir Piórkowski s.  Romualda - OSP Januszkowo
dh Kazimierz Szczepkowski s. Bogdana - OSP Szczepkowo Borowe
dh Marek Szczepkowski  s. Zdzisława - OSP Szczepkowo-Borowe
dh Grzegorz Woźniak s. Kazimierza - OSP Januszkowo ODZNAKA „STRAŻAK WZOROWY”
dh Marcin Głuszek s. Zbigniewa - OSP Kozłowo
dh Marcin Redys s. Anatola - OSP Frąknowo
dh Dawid Szymański s. Eugeniusza - OSP Kozłowo
dh Andrzej Wójcik s. Kazimierza - OSP Januszkowo
dh Agnieszka Kobylińska  c. Tomasza -  OSP Janowiec Kościelny
dh Mateusz Jabłonowski   s. Romana - OSP Janowiec Kościelny ODZNAKA „ZA WYSŁUGĘ  LAT”
dh Zdzisław  Angielski -OSP Łyna
dh  Leszek Bandurski - OSP Łyna
dh Roman Bandurski - OSP Łyna
dh Krzysztof  Sobka - OSP Łyna
dh Mirosław  Sobka - OSP Łyna
dh Lesław  Sokolnicki - OSP Łyna
dh Zbigniew  Szczepański - OSP Łyna
dh Stanisław  Wierzbicki - OSP Łyna
dh  Piotr Boruszewski - OSP Łyna
dh Jan Bielasta - OSP Janowiec Kościelny
dh Wojciech Pokus - OSP Janowiec Kościelny
dh Marcin Wesołowski -  OSP Janowiec Kościelny
dh Bieliński Marek -OSP Januszkowo
dh Piórkowski Ryszard - OSP Januszkowo
dh Piórkowski Stanisław - OSP Januszkowo
dh Chaliński Benedykt - OSP Januszkowo
dh Woźniak Grzegorz - OSP Januszkowo
dh Piórkowski Zbigniew - OSP Januszkowo
dh Piórkowski Sławomir - OSP Januszkowo
dh Kosiorek Wiesław - OSP Januszkowo
dh Wójcik Andrzej - OSP Januszkowo AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE FUNKCJONARIUSZY KP PSP W NIDZICY ASPIRANT SZTABOWY
st. asp. Sebastian Ruciński s. Mieczysława ASPIRANT
mł. asp. Cezary Gołębiewski  s. Kazimierza OGNIOMISTRZ:
-  mł. ogn. Grzegorz Jastrzębowski  s. Wiesława
-  mł. ogn. Krzysztof  Malanowski    s. Zygmunta MŁODSZY OGNIOMISTRZ
- st. sekc. Tomasz Berent   s. Edwarda
- st. sekc. Kamil Gołębczyk  s. Wojciecha
- st. sekc. Tomasz Margalski  s. Edwarda
- st. sekc. Sebastian Kowalczyk   s. Janusza STARSZY SEKCYJNY:
- sekc. Michał Dwórznik   s. Wiesława
- sekc. Mariusz Madej     s. Włodzimierza
- sekc.  Marcin Wesołowski  s. Marka STARSZY STRAŻAK
-  str. Robert Bryl   s. Wacława
 - str. Damian Kutryb s. Romana AWANSE NA WYŻSZE STANOWISKA SŁUŻBOWE
-  sekc.  Zbigniew Smolarczyk   s.  Ryszarda   na stanowisko  RATOWNIKA
NAGRODA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
- asp. sztab. Wiesław Pisarski NAGRODA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  PSP
- sekc. Mariusz Madej Podziękowanie za wspieranie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej  w powiecie nidzickim :
-    Pani Maria Piasecka  Prezes Banku Spółdzielczego w Nidzicy;
-    Pani Danuta Kruszlińska i Pan Tadeusz Hinc
-    Pan Dariusz Piotrkowski
-    Pan Grzegorz Napiwodzki  Starosta Powiatu Nidzickiego  
-    Pan Waldemar Ulatowski Uroczystość swoją obecnością uświetnili:
Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - bryg.Michał Kamieniecki, Starosta Powiatu Nidzickiego-Grzegorz Napiwodzki, a także samorządowcy, przedstawiciele służb i  instytucji współdziałających, sympatycy pożarnictwa oraz sami strażacy.

/tekst: asp.sztab.Andrzej Osowski, zdjęcia: arch. KP PSP w Nidzicy/