W dniu 30 kwietnia 2014r. od godz. 11:00 na drodze krajowej nr 16 w okolicy miejscowości Borki Wielkie, doszło do wypadku drogowego. Zderzyły się: autobus, 8 samochodów osobowych i wywrotka z piaskiem.

 

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło od jednego z uczestników do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie. W zgłoszeniu jest zawarta informacja opisująca wstępnie rodzaj zdarzenia i ilość osób podróżujących. Jest ich kilkadziesiąt o różnym stopniu ciężkości obrażeń. To jednostka Państwowej Straży Pożarnej dysponuje pierwsze zastępy ratownicze. Równolegle, z uwagi na lokalizację miejsca zdarzenia, zgłoszenie wpływa od innej osoby postronnej do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie. Powiadamiane są kolejne służby, pogotowie ratunkowe, policja, dysponowane są kolejne zastępy ratownicze. Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Działań Ratowniczych, w celu wzmocnienia sił ratowniczych, dysponuje kolejne zastępy ratownicze z Ostródy i Kętrzyna.

Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów z Mrągowa dokonywana jest ocena skali zdarzenia, przekazywane są pierwsze informacje dotyczące osób poszkodowanych. Pierwsza faza działań jest związana z koniecznością uwolnienia przez strażaków najbardziej poszkodowanych, których stan zdrowia rokuje przeżycie. Prowadzona jest, wraz z przybyłymi na miejsce ratownikami zespołów ratownictwa medycznego, selekcja rannych i opieka nad poszkodowanymi. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i teren prowadzonych działań. W miarę przybywania kolejnych zastępów wspomagane są działania obecnych na miejscu zespołów ratowniczych. Powoływany jest sztab akcji, w skład, którego wchodzą strażacy KW PSP w Olsztynie, KM PSP w Olsztynie, przedstawiciele pogotowia ratunkowego, policji. Zorganizowany jest punkt informacyjny dla mediów. Przy wykorzystaniu znanych technik ratowniczych i sprzętu uwalniane są kolejne osoby poszkodowane. Dokonywana jest reselekcja rannych. Udzielana jest pomoc medyczna. Wyznaczone są miejsca przebywania rannych, w celu oceny medycznej i opieki nad nimi. Spośród 55 osób poszkodowanych służbom ratowniczym udaje się przetransportować do ośrodków medycznych 44 osoby - niestety, 10 mężczyzn i 1 dziecka nie udaje się uratować.

 

To przebieg międzypowiatowych ćwiczeń taktycznych, organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie we współpracy z wydziałem operacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta w Biskupcu i Jednostkami OSP powiatu olsztyńskiego.

W ćwiczeniach, które rozpoczęły się o godz. 11:00 a zakończyły o 14:30 wzięło udział 133 ratowników PSP, OSP i medycznych oraz 32 policjantów, w tym:

Ze strony straży pożarnych

9 zastępów OSP - 44 ratowników (OSP Biskupiec, Kolno, Bredynki, Kobułty, Droszewo, Olsztynek, Dobre Miasto, Barczewo),

9 zastępów KM PSP w Olsztynie - 29 ratowników,

2 zastępy KP PSP w Mrągowie - 7 ratowników,

3 zastępy OSP - 19 ratowników z powiatu mrągowskiego (OSP Sorkwity, Rybno, Warpuny),

1 zastęp z  KP PSP w Kętrzynie - 6 ratowników,

1     zastęp z KP PSP w  Ostródzie - 3 ratowników,

Ze strony pogotowia ratunkowego

5 zespołów ratownictwa medycznego - 21 ratowników,

1 zespół ratownictwa medycznego PCK - 4 ratowników,

Ze strony policji

oddział prewencji – 20 policjantów,

6 patroli policji  - 12 policjantów.

 

Ćwiczenia oceniali przedstawiciele KW PSP w Olsztynie oraz oficerowie sekcji operacyjnych komend województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

/tekst: st. kpt. Sławomir Filipowicz - KM PSP w Olsztynie, zdjęcia st.kpt.Krzysztof Pardo - KW PSP w Olsztynie, Zbigniew Woźniak/