W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Svetłogorsku odbyło się VI posiedzenie komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń. Podczas posiedzenia członkowie komisji omówili m.in.: możliwości udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej we wspólnych ćwiczeniach oraz możliwości wymiany informacji między centrum zarządzania kryzysowego Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim, a wojewódzkimi stanowiskami koordynacji województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego.

Na spotkaniu ustalono również, że będą kontynuowane prace w zakresie realizacji wspólnego projektu w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Programu Polska – Rosja.

Reprezentujący woj. warmińsko-mazurskie st. bryg. Mirosław Rutecki zaproponował stronie rosyjskiej udział w ćwiczeniach taktycznych (na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego), z zakresu gaszenia pożarów lasów, które zaplanowano na  24-26 czerwca 2014 r.

Strona rosyjska zaproponowała tożsame ćwiczenia na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego FR, we wrześniu 2014 r.

Podczas spotkania omówiono również organizację staży dla ratowników Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim w jednostkach PSP woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz dla ratowników PSP woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego w jednostkach federalnej ochrony przeciwpożarowej Zarządu Głównego EMEROCM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim. Ustalono również udział reprezentacji sportowych (obu stron) w zawodach w sporcie pożarniczym organizowanych w Obwodzie Kaliningradzkim FR i województwie warmińsko-mazurskim;

 W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony rosyjskiej:

Ze strony Administracji Obwodu Kaliningradzkiego:

1.    Jurij A. FEDYASHOV – Wicegubernator Administracji Obwodu Kaliningradzkiego;

2.    Liana O. MAKSIMOVA – Zastępca Dyrektora Agencji ds. kontaktów międzynarodowych i międzyregionalnych Obwodu Kaliningradzkiego;

3.    Yekaterina B. VILENSKAYA - Główny konsultant Agencji ds. kontaktów międzynarodowych i międzyregionalnych Obwodu Kaliningradzkiego;

4.    Oleg D. POLISHCHUK – Szef Państwowego Urzędu Ochrony Przeciwpożarowej Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Obwodu Kaliningradzkiego

 1. Tatiana E. OSTASHKOVA – Attache przedstawicielstwa MSZ Rosji w Kaliningradzie.

Ze strony Agencji ds. ochrony, reprodukcji i wykorzystania lasów i zwierząt Obwodu Kaliningradzkiego

 1. Aleksander A. SOKOLOV – Dyrektor Agencji ds. ochrony, reprodukcji i wykorzystania lasów i zwierząt Obwodu Kaliningradzkiego.

Ze strony Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim:

 1. Aleksiej S. BIRIUKOV – Szef Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim, przewodniczący rosyjskiej części komisji;
 2. Georgij B. MKHITAROV – p.o. Pierwszego Zastępcy Szefa Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim;
 3. Aleksiej I. VALERIANOV – Zastępca Szefa Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim (ds. ochrony przeciwpożarowej);
 4. Rafis A. KAMAŁOW – Zastępca Szefa Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim;
 5. Dmitrij V. NIKITIN – Zastępca Szefa Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim;
 6. Eduard A. SZILO – Naczelnik wydziału współpracy międzynarodowej Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w  Obwodzie Kaliningradzkim; 
 7. Tatiana S. ANDREYANOVA– gł. specjalista – ekspert współpracy międzynarodowej Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim.

Ze strony polskiej:

Ze strony Państwowej Straży Pożarnej

 1. nadbryg. Piotr KWIATKOWSKI – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
 2. st. bryg. Mirosław RUTECKI – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie;
 3. bryg. Michał KAMIENIECKI – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie;
 4. Magdalena SKRZYPCZAK – gł. specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej KG PSP;
 5. bryg. Andrzej OLSZEWIK – Naczelnik Wydziału operacyjnego KW PSP Olsztyn;
 6. sekc. Radosław NOWOSIELSKI – Koordynator wojewódzki projektów pomocowych, KW PSP Olsztyn,
 7. Paweł ARTYCH – Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

 

/oprac.: sekc. Radosław Nowosielski – KW PSP w Olsztynie/