W dniach 20-21 marca 2014 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło sie spotkanie przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego z delegacją Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR. Delegacji polskiej przewodniczy zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski. Delegacja rosyjska przybyła pod przewodnictwem zastępcy szefa Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim płk Aleksieja Valerianova.

Podczas spotkania omówiono propozycje do planów współpracy służb ratowniczych Polski i Rosji  na  2014 rok. Obecny na spotkaniu Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław Rutecki zaproponował stronie rosyjskiej m.in. organizację i przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń ratowniczych, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2014 r. oraz wspólną realizację projektu strategicznego możliwego do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Na spotkaniu omówiono także tematy na VI posiedzenie komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim, które odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia br. w Kaliningradzie. W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyć będą przedstawiciele komend wojewódzkich PSP w Olsztynie, Gdańsku i Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli, ze strony polskiej:

1. nadbryg. Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego PSP, przewodniczący polskiej części komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń;

2. st. bryg. Mirosław Rutecki – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie;

3. bryg. Waldemar Miłejko – Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku;

4. st. bryg. Dariusz Sadowski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku:

5. bryg. Michał Kamieniecki – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie;

6. st. kpt. Marek Pasławski – Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim;

7. Magdalena Skrzypczak – gł. specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej KG PSP;

8. mł. bryg. Tomasz Gierasimiuk – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru, KW PSP Białystok;

9. sekc. Radosław Nowosielski – Koordynator wojewódzki projektów pomocowych, KW PSP Olsztyn;

10. Justyna Kornatowicz – Specjalista w Wydziale Organizacji i Nadzoru, KW PSP Olsztyn;

11. Łukasz Nowosielski – Wydział Techniczny KW PSP w Gdańsku.

Skład delegacji rosyjskiej:

1. płk Aleksiej Valerianov  – Zastępca Szefa Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR;

2. Oleg Poliszczuk - Szef Państwowego Urzędu Ochrony Przeciwpożarowej Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej;

3. Eduard Szilo – Naczelnik Wydzialu współpracy międzynarodowej Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR.

/źródło: KG PSP, zdjęcia: st.str.Radosław Nowosielski - KW PSP w Olsztynie/