28 września 2009 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowych samochodów strażackich, które będą służyły mieszkańcom powiatu kętrzyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną w Bazylice Św. Jerzego w intencji strażaków i ich nowego sprzętu, aby „służył Bogu na chwałę i ludziom na ratunek”.

 

Następnie na placu kętrzyńskiej Komendy odbyła się uroczysta akademia, podczas której oficjalnie przekazano nowe samochody:
- specjalistyczny nowoczesny podnośnik hydrauliczny PMT 25 D – Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie;
- specjalistyczny podnośnik hydrauliczny SH 18 - jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Srokowie (pojazd był używany od 1983 r. przez kętrzyńskich strażaków PSP);
- nowoczesny pożarniczy pojazd GCBA - jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
- Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Jan Słupski;
- Starosta Kętrzyński – Tadeusz Mordasiewicz, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kętrzynie;
- Burmistrzowie Miast i Wójtowie Gmin powiatu kętrzyńskiego;
- Przewodniczący Rad Miast i Gmin powiatu;
- strażacy i pracownicy kętrzyńskiej Komendy;
- strażacy OSP z terenu powiatu;
- sympatycy i przyjaciele strażackiej formacji. Przekazany podnośnik hydrauliczny PMT 25 D kosztował 950 tys. zł
. Taki zakup nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc lokalnych samorządów, które ze zrozumieniem podeszły do przedsięwzięcia. Koszty zakupu nowoczesnego podnośnika zostały pokryte ze środków:
- budżetu państwa w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009", które przekazał Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – 600 tys. zł,
- Starostwa Powiatowego w Kętrzynie – 150 tys. zł,
- Urzędu Miasta w Kętrzynie - 100 tys. zł,
- Urzędu Gminy w Barcianach – 20 tys. zł,
- Urzędu Gminy w Kętrzynie – 20 tys. zł,
- Urzędu Miasta i Gminy w Korszach – 20 tys. zł,
- Urzędu Miasta i Gminy w Reszlu - 20 tys. zł,
- Urzędu Gminy w Srokowie - 20 tys. zł. Nowy podnośnik służy do prowadzenia działań na wysokości do 23 m i może być wykorzystywany do dotarcia na wyższe kondygnacje obiektu, prowadzenia ewakuacji osób i mienia, podawania środka gaśniczego z działka wodno pianowego, wprowadzenia linii gaśniczej na wyższe kondygnacje. Dotychczas używany (od 1983 r.) przez kętrzyńskich strażaków, podnośnik SH 18 trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Srokowie, jednej z najlepszych jednostek OSP na terenie powiatu kętrzyńskiego. Natomiast, nowoczesny pojazd pożarniczy GCBA został przekazany do OSP w Korszach. Na nowy wóz na podwoziu Mercedes Atego z napędem 4X4 ze zbiornikiem wodny 4000 litrów środki finansowe przekazali: Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie, Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie, Urząd Miasta i Gminy w Korszach. Podczas uroczystości za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych, specjalnymi dyplomami uhonorowani zostali strażacy ochotnicy:
- dh Tomasz Kuriata, dh Mariusz Perfikowski, dh Łukasz Ossowski, dh Mariusz Ejsmont – wszyscy z OSP Srokowo za akcję ratowniczą na Jeziorze Okrągłe w miejscowości Siniec;
- dh Władysław Abramowicz i jego syn dh Dawid Abramowicz z OSP Skandawa za akcję gaśniczą w miejscowości Solkieniki. Na zakończenie uroczystości, Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie, mł. bryg. Zbigniew Borys, wyraził szczere podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania sprzętu, podkreślając jednocześnie fakt zrozumienia przez nich istoty funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. Po uroczystym przekazaniu samochodów przeprowadzono pokazy walorów taktyczno–bojowych nowych pojazdów pożarniczych.
Na podstawie materiału opracowanego przez st. kpt. Szymona Sapiehę, dowódcę jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP w Kętrzynie.