Z dniem 1 lutego 2014 roku na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ełku,  na mocy Decyzji Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego w Olsztynie, st. bryg. Mirosława Ruteckiego, powołany został st. kpt. Sławomira Litwinko.

 

Sławomir Litwinko służbę w ełckiej komendzie pełni od 2002 roku. Trafił tu po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W ostatnich latach zajmował stanowisko naczelnika w wydziale operacyjnym, w którym był odpowiedzialny za funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Ełku. Sprawował również operacyjny nadzór nad jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie ełckim. W znacznej mierze przyczynił się do ich rozwoju, zwłaszcza na terenie Gminy Ełk, gdzie pełni również funkcję komendanta Gminnego OSP.

 /kpt. Jarosław Pieszko/